Ministerstvo Spravodlisvosti ČR vyhralo spor o domény

Rozhodcovský súd pri Hospodárskej komore ČR a Agrárnej komore ČR vyhovel žalobe Ministerstva spravodlivosti ČR v spore o existenciu webových domén ministerstvo-spravedlnosti.cz, obvodnisoud.cz, okresnisoud.cz, mestskysoud.cz, krajskysoud.cz, vrchnisoud.cz a nejvyssisoud.cz a uložil držiteľovi týchto doménových mien, spoločnosti Realitime Investments Inc., povinnosť zdržať sa trvalo ich používania a prevádzkovania. Zároveň k tomu stanovil aj povinnosť previesť doménové mená v prospech Ministerstva spravodlivosti Českej republiky. Bližšie informácie tu.

Otázka je kedy sa o podobné pred všeobecnými súdmi pokúsi slovenské Ministerstvo Spravodlivosti a iné štátne orgány, ktoré tiež nemajú mnoho dôležitých domén.