Zasahuje reklama ČSOB Večerníček do osobnostných autorských práv?

Veľmi zaujímavý tohtoročný prípad, ktorý sa však zrejme nedostane na súd, preto môžeme len teoretizovať.

Viac informácií tu.