Slovenský Infopaq alebo o spore HN s monitorovacími agentúrami

V mnohoročnej vojne slovenských vydavateľov novín a niektorých monitorovacích agentúr je na svete prvé
právoplatné súdne rozhodnutie. Spoločnosť Ecopress vydávajúca tento denník neuspela so žalobou pre porušovanie autorských práv. Odvolací Krajský súd v Bratislave potvrdil verdikt prvostupňového súdu. Ten rozhodol, že predložené články nie sú autorskými dielami. .. Podľa samosudcu Jána Stančeka články prejavujú znak tvorivosti, nie však postačujúci, aby mohli byť považované za autorské diela. Rozhodol, že sú iba dennými správami, ktorým autorský zákon nepriznáva autorskoprávnu ochranu. Čítajte Hospodárske Noviny

Zdá sa, že máme prvé rozhodnutie, ktoré je zjavne nekompatibilné s modernou Európskou doktrínou originality autorského diela.