Pán prof Hajn vždy opakoval že § 44…

Pán prof. Hajn vždy opakoval, že § 44 ObchZ sa nevzťahuje na politickú súťaž.  Ako by ste ale navrhli riešiť tieto prípady pravdepodobnosti zámeny v názvoch politických strán? Cez § 19b ObčZ? Cez nekalé obchodné praktiky?

A napokon, ešte jedna otázka.

Ide o použitie označenia (ochrannej známky Google) v ‘obchodnom styku’ (čl. 5 Smernice o OchrZ) ak politická strana používa takéto označenie?