Zodpovednosť nepriameho porušovateľa?

Sme.sk prináša zaujímavý príbeh z Bratislavy. Združenie občanov si poskytuje navzájom poistenie pre prípad pokuty v Bratislavskej MHD. Združenie tak motivuje ľudí aby neplatili za MHD ale radšej členský poplatok združeniu, ktoré im pre prípad danú pokutu preplatí. Z právneho hľadiska je to veľmi zaujímavá vec.

Ak by to aj nebolo združenie ale priamo produkt od poisťovne, viem si predstaviť elegantnú žalobu na poisťovňu/združenie. Tá totiž svojim produktom, resp. činnosťou motivuje zákazníkov MHD aby neplatili za jej služby. Tým samozrejme spôsobuje škodu MHD. Viem si predstaviť v prvom rade žalobu cez §§ 415, 420 ObčZ o náhradu škody s návrhom na vydanie predbežného opatrenia. Čo ma však ešte viac zaujíma, je možnosť zaviazať poisťovňu, resp. združenie k zdržaniu sa protiprávneho konania do budúcna. Tu má zrejeme združenie postavenie ‘nepriameho porušovateĺa’ ako som ho zatiaľ navrhol nazvať vo svojom článku na Lexfóre.

Narozdiel od príkladu v článku, tu nejde o osobnostné práva, ale ochranu majetku. Z pohľadu nášho ObčZ je však zaujímavé sa zamyslieť či ide aj o ochranu vlastníctva. Ak áno, mohli by sme nepriameho porušovateľa zaviazať cez § 126 ObčZ (Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje.).

http://bratislava.sme.sk/c/6378790/v-mhd-cestuju-nacierno-platia-si-poistenie-proti-pokute.html

http://bratislava.sme.sk/c/5230983/revizori-si-chcu-sukromie-chranit.html