Tomáš Abelovský z ABELOVSKÝ & ŠULVA LEGAL píše na firemnej stránke o slovenských ale aj českých rozhodnutiach, ktoré používali v rôznych kontextoch Facebook ako dôkaz. Ako píše:

V nasledujúcom texte bude predložený súčasný opis situácie rozhodnutí súdov a ich činnosti, ktorý obsahuje v priamej alebo nepriamej miere vzťah k portálu Facebook. Nejde o žiadnu relevantnú judikatúru. Často ide len o citácie z protokolov. No napriek tomu sú to často úsmevné príbehy. Použitie dôkazu z portálu Facebook sudcom v týchto končinách si určite zaslúži pozornosť. Z malého klíčka môže však vyrásť veľký strom a možno časom budeme svedkami naozaj väčšieho právneho problému týkajúceho sa použitia takéhoto dôkazu.

Určite sa oplatí prečítať celé. Mňa osobne zaujal napríklad tento prípad:

Veľmi zaujímave je konanie o predbežnom opatrení, v ktorom sa žalobca domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť odstrániť z internetovej stránky http://www.parkvmeste.sk v časti „Facebook“ príspevok v znení tak ako bol vymedzený v petite žaloby. Je potrebné dodať, že išlo o časť webu v podobe apletu – Facebook Comments Box – ktorý bol umiestnený na tejto stránke. Čiže zdroj textu sa reálne nachádzal na Facebooku (Okresný súd Bardejov, spis.zn. 5C/175/2009).

Celý článok tu.