Autentická elektronická Zbierka zákonov

Sme.sk informuje o pripravovanej eZbierke:

eZbierka bude súčasťou systému Slov-Lex. Jeho vývoj bude stáť asi 9,5 milióna eur. Väčšina peňazí pôjde z eurofondov, štát zaplatí asi šestinu sumy. Okrem webovej Zbierky zákonov bude v Slov-Lexe aj web eLegislatíva, cez ktorý budú ministerstvá a úrady manažovať tvorbu zákonov či iných noriem.

Bližšie informácie k projektu sú na stránke informatizácia.sk, predovšetkým v dokumente z októbra 2011. V ňom sa uvádza:

Cieľom programu SLOV-LEX je vybudovanie kompletnej elektronickej databázy právnych predpisov (eZbierka) a systému elektronickej podpory legislatívneho procesu (eLegislatíva).

..

eZbierka: informačný systém na poskytovanie záväzných elektronických a informatívnych konsolidovaných znení adresátom práva.

..

Vytvorenie portálu eZbierka pre vyhlasovanie právnych noriem v záväznej elektronickej podobe a s rozšírenými možnosťami  vyhľadávania.

Spomínaný dokument sa určite oplatí pozrieť.