IT-právo, kde mám začať?

Dnes sme dostali milý email, ktorý mne pripomenul jedno krásne obdobie. Bol som vtedy ešte študent a na internete som našiel stránku už dnes neexistujúcej slovenskej neziskovy S0LA1N. Na jej emailovú adresu som vtedy napísal niečo v zmysle:

“Zaujímam sa o právo duševného vlastníctva a IT právo a chcel by som Vás požiadať, či by ste mi nevedeli odporučiť dobrú literatúru, ktorá sa týka danej problematiky.”

Vtedy som netušil, že mi odpovie priamo vyučujúci z mojej vlastnej fakulty, s ktorým sa neskôr staneme dobrí priatelia. Dodnes si pamätám ako mi Edo Szattler požičiaval svoju jedinú kópiu publikácie “Internet a autorské právo” od Čermáka, s ktorej vedomosťami som potom “mudroval” v diskusiách na prvom BarCampe v Bratislave. Tiež nezabudnem na vtedy čerstvo vydanú knižku od Polčáka “Právo na internetu: spam a odpovědnost ISP”, ktorá mi dovolila kľudne spávať. Boli to časy kedy fičalo ešte aj ITpravo.cz a vo vzduchu všade bolo všade cítiť diela Lawrenca Lessiga a jeho posolstvo.

Keď sme dnes do EISi dostali rovnaký email ako som ja zaslal pred rokmi, donútil ma zamyslieť o čo je situácia odlišná dnes. No a tiež zanechať všetkým tým googliacim nadšencom tam vonku túto mentálnu mapu.

Kariéra IT-právnika začína s Google

Bolo to cez Google, ktorým som ja objavil užasné veci ako už spomínané ITpravo.cz, blog vtedy ešte len “Pracovnej skupiny pre právo a ICT” na Masaryčke, ich Atlas práva ICT,  americké Berkman Center, vtedy ešte úzko špecializovaný Out-law.com a pod. Dnes už je týchto zahraničných blogov, inštitútov a LLMiek neúrekom.

Hoci nikto nemôže očakávať zázraky od malého Slovenska alebo Česka, už aj u nás je možné študovať túto oblasť plnohodnotne. Brno je dnes meka českého a slovenského IT-práva. Skupina nadšencov okolo Radima Polčáka nielen, že vyučuje rozsiahly okruh predmetov, ale aj vydáva osobitný časopis, organizuje každoročne skvelú konferenciu a letnú školu pre mladých nadšencov ale aj pracuje na aktuálnych projektoch. Aj v Čechách a na Slovensku už dnes nájdeme pomaly na každej univerzite nadšenca pre toto odvetvie. Máme prvé špecializované kancelárie, prvé zásadné doktrinálne spory a úspechy. Kto hľadá špecializované LLMká nájde sekciu aj s pribúdajúcimi recenziami od absolventov u nás. Kto sa chce angažovať v IT-práve pre spoločenské dobro, má už na to priestor. Kto chce blogovať aj ten má priestor.

Aj publikácie postupne pribúdajú, hoc zatiaľ najmä z českej strany. A hoci stále chýba napríklad slovenská učebnica IT-práva, dobrá správa je, že už aj o tej sa diskutuje. A máme už prvú doménovú čítanku. Inými slovami, je mnoho tvorivých rúk, ktoré možno stále ešte priložiť k spoločnému dielu. Pridajte sa.