Sťahuj: Sborník příspěvků z konference Olomoucké právnické dny 2012

Prof. Telec nás upozornil na to, že zborník príspevkov z konferencie Olomoucké právnické dni 2012 vyšiel už nie len knižne ale aj v podobe e-knihy. E-kniha je voľne dostupná na stiahnutie na stránke nášho priateľa Michala Černého tu vo formáte .MOBI.

Prajeme prijemné čítanie.