Letná škola IT práva

Hanoverská IRI organizuje aj tento rok mesačnú letnú školu IT práva. Vrelo odporúčam všetkým záujemcom aby sa prihlásili. Pred niekoľkými rokmi som sám absolvoval túto letnú školu. Moje vtedajšie dojmy si môžete prečítať tu.

  • [SK] About One IT-law Summer School [O jednej letnej škole IT práva] In: Universitas Safarikana č. 1/2010, p. 19
  • [SK] About IT-law Summer School in Hanover [O letnej škole IT-práva v Hanoveri] In: Revue pro právo a technologie č. 2/2010, p.10

Viac info nájdete na http://itwillbefun.eu/

Aplikantom držím palce. Dobrovoľníkom EISi radi samozrejme vystavíme podporný list.