Niekoľko nových knižiek z PDV & IT

Týmto by som rád začal tradíciu malých knižných upútaviek na tomto blogu. Mnoho knižiek od českých a slovenských autorov sa nedostane k svojim čitateľom. Preto by som rád raz za čas upozornil na niekoľko zaujímavých publikácií, ktoré vyšli na našom knižnom trhu, a ktoré sa ku mne rôzne dostali. Zároveň by som rád čitateľov pozval aby nás upozornili na svoje alebo im známe nové publikácie, ktoré by sa tu mohli objaviť. Taktiež budem rád ak iní autori upozornia do budúcnosti na iné zaujímavé diela. Formát by som skôr poňal ako neformálne upútavky než formálne recenzie, ktoré sa objavia na stránkach odborných časopisov. Čím samozrejme nechcem odradiť nikoho od postovania aj formálnejších recenzií.

Tak teda začnime prvou publikáciou takpovediac z domu od nás z EISi.

  • HUSOVEC, M (ed.). Doménová čítanka. Výber zo slovenských doménových rozhodnutí. European Information Society Institute (EISi), 2013, ISBN: 978-80-971307-0-1; MOC: 12 eur;

Ide o zbierku slovenských doménových rozhodnutí, ktoré sme poskytli odbornej a lajckej verejnosti zadarmo na stiahnutie vo formáte .pdf. Zároveň sme publikáciu vydali knižne a čoskoro sa dostane aj do kníhkupectiev. Niekoľko kusov sme zároveň rozdali po školách a súdoch. Viac informácií nájdete tu.

Doménová čítanka je prvým systematickým utriedením slovenských doménových rozhodnutí. Je zozbieraním viac ako dvadsiatich rozhodnutí, ktoré sú publikované vo svojom pôvodnom znení výjmúc ich záverečné poučenia. Čítanka je doplnená aj o náš krátky komentár a zoznam relevantnej odbornej literatúry. Zároveň však nie je výberom toho najlepšieho, ale skôr snímkou domácej aplikácie doménového práva.

Viac si o formáte publikácie môžete prečítať aj v recenzii Tomáša Abelovského.

 

Druhou publikáciou, na ktorú by som rád upozornil je knižka nášho kamaráta Petra Prchala z Olomouca:

  • PRCHAL, P. Zakázková autorská díla z pohledu práva závazkového a autorského. Linde Praha, 2013. 152 strán; MOC: 235 Kč;

Podľa popisu vydavateľstva Linde “Publikace představuje ojedinělou monografii zpracovanou na téma zakázkových autorských děl. Pojednává o propojenosti na první pohled zdánlivě nesourodé dvojice práva autorského a práva závazkového, přibližuje smysl a fungování autorského práva v jeho různých pojetích. Přináší také příklady možných autorskoprávních vztahů při zjednávání autorských děl. Autor reflektuje nejen současný právní stav, ale přináší také legislativní výhled v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014. [..] Kromě podrobné právní analýzy zakázkových autorských děl v českém právním řádu, nabízí proto kniha totéž v právním řádu Spojených států amerických. Publikace je určena nejen pro odbornou veřejnost a studenty právnických fakult, osloví i ty, kteří tvoří autorská díla, ať už na objednávku či v rámci svého zaměstnání, například umělce, programátory nebo novináře.” Petrovu knižku si možno objednať tu a hoci som ju ešte nemal v rukách, ako ho poznám odviedol na nej kus dobrej práce.

Poslednou knižkou na dnešok je opäť niečo z oblasti doménových mien:

  • PELIKÁNOVÁ, R. M. Ekonomické, právní a technické aspekty doménových jmen v globální perspektivě, Key Publishing, 2012. 245 strán, MOC: 17,54 eur;

Radkina publikácia sa mi dostala do rúk len nedávno. Treba povedať, že ide skôr o knižku rámcového charakteru. Čiatelia môžu očakávať podrobné rozobranie ekonomických a technických súvislostí doménových mien. Česká judikatúra je rozobraná skôr marginálne, keďže zrejeme to nebolo ani cielom publikácie. Svojím formátom predstavuje knižka veľmi dobrú úvodnú pomôcku, keďže čitateľ na jednom mieste získa pomerne podrobný prehľad o medzinárodnom, európskom a českom právnom a politickom rámci doménového práva. Publikácia je rozdelená do 22 kapitol, ktorých zoznam možno nájsť tu. Knižka si určite nájde nejedného spokojného čiateľa, ktorý sa práve zoznamuje s oblasťou doménového práva (podnikateľská obec, študenti, lajcká verejnosť). Možno si ju kúpiť tu (pre SR) alebo tu (pre ČR).