Kartel slovenských IT firiem

SME.sk upozorňuje na možný kartel slovenských IT firiem, ktorý už skôr do pozornosti verejnosti prinieslo DSL.sk.

Piati slovenskí distribútori výpočtovej techniky sa mohli dohodnúť, že si v tom istom čase začnú od zákazníkov účtovať rovnaký manipulačný poplatok. Pre podozrenie z kartelu ich preto začal vyšetrovať Protimonopolný úrad. „Na základe zhromaždených dôkazov máme podozrenie, že sa dohodli na zavedení manipulačného alebo administratívneho poplatku, a to v rovnakej výške a takmer v rovnakom časovom období,“ povedala hovorkyňa úradu Alena Sedláková.

Ako predtým opisovalo DSL.sk

Poplatok sa u všetkých menovaných distribútorov platí podľa dostupných informácií pri každej objednávke bez ohľadu na jej výšku. Minimálne eD’ system a ABC Data zavedenie manipulačného poplatku zdôvodňujú zvýšením administratívnych respektíve logistických nákladov.  Zavedený poplatok má potenciálne znaky vzájomnej dohody jednotlivých hráčov na trhu, teda kartelovej dohody. Podľa dostupných informácií bol totiž zavedený všetkými štyrmi menovanými distribútormi medzi 6. a 8. marcom a je tak vysoko nepravdepodobné, že všetky štyri spoločnosti mali nezávisle na sebe pripravenú funkčnosť vo svojich IT systémoch a naraz ju zapli napríklad potom ako poplatok zaviedol prvý z nich.

Sedláková z Protimonopolného úradu pritom uzatvára, že “keby niektorá z firiem, ktoré sa mali dohodnúť, predložila usvedčujúce informácie na konkurentov, mohla by sa pokute za kartel úplne vyhnúť.”. No veď uvidíme ako funguje v praxi “väzňova dilema” z teórie hier :)