Street-artové dielo v centre Košíc zatreli bielou farbou, porušili autorské práva?

Korzár reportuje o bizarnom prípade z Košíc, ktorý podnietil 300 členný protest:

Za čudných okolností a v informačnom chaose začali v Košiciach zatierať umelecké dielo, ktoré vzniklo bez povolenia. Primátor je šokovaný, pamiatkari sa čudujú, majiteľ to stopol, dielo je zničené.

Ide o rozprávkový motív, ktorý v roku 2011 počas festivalu pouličného umenia Street Art Communication vytvorili svetovo známi ukrajinskí umelci. Problém vtedy bol, že maľovali bez súhlasu pamiatkarov.

Po skoro dvoch rokoch a za čudných okolností začal dávať ktosi stenu do pôvodného stavu.

Robotníci zatreli len spodnú tretinu, čím dielo poškodili, potom sa zrazu zbalili a odišli. Šírili sa rôzne verzie, i taká, že maliari tvrdili, že sú za tým pamiatkari a je na to súdny príkaz.

V pôvodnom článku som zachytil aj tvrdenie jednej z osôb, že premaľovaním došlo k porušeniu autorských práv. Teraz to už v článku neviem nájsť. Faktom je, že street-art nebol premaľovaný celý, ale iba jeho časť (pozri obrázok vyššie). Naštastie či bohužiaľ?

Už niekoľko krát sa ma ľudia pýtali či dielo možno zničiť bez súhlasu autora. Treba povedať, že striktne vzaté “dielo” nemožno zničiť. Aj keď vymizne zo sveta jeho posledná fyzická podobizeň, dielo z právneho hľadiska existuje a je chránené naďalej. Otázka nie je teda či možno zničiť dielo, ale či možno zničiť jeho fyzické prevedenie. Slovenský, podobne ako český, autorský zákon prepisuje v § 17 AutZ

(1) Autor má právo
d) na nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do svojho diela, ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním so svojím dielom, ktoré by malo za následok narušenie jeho cti a dobrej povesti. Ak to povaha diela alebo spôsob použitia diela nevylučuje, autor má právo na autorský dohľad (autorskú korektúru) nad nakladaním so svojím dielom; v prípade architektonického diela je autorským dohľadom dozor nad zhotovením stavby.

Dať do rúk autora oprávnenie zakázať zničiť fyzické prevedenie diela by mohlo mať ďalekosiahle dôsledky. Napríklad nie len, že by sme nemohli bez súhasu autora zničiť fontánu na námestí, alebo inú stavbu, ale ani CD, ktoré obsahuje hudbu. Preto by takéto oprávnenie autor nemal mať. A to dokonca ani keď ide o fyzické zničenie posledného exempláru fyzického prevedenia diela (vzniknutá škoda sa tu dá riešiť mimo autorského práva). Totiž striktne vzaté, dielo, ako právna kategória, nie je nijak dotknuté zánikom fyzického substrátu prostredníctvom, ktorého je vyjadrené. Preto dielo nie je ani doktnuté v zmysle § 17 AutZ.

Lenže pozor. Iná situácia platí ak je fyzická schránka diela zničená len z časti ako je tomu v tomto prípade. Ostávajúce torzo tejto schránky totiž okypťuje tvorivé vyjadrenie autora. A teda dotýka sa aj jeho právnej kategórie ako takej, pretože ju vyjadruje navonok inak ako ju vyjadril autor (niečo čo nejestvuje pri zničení diela). Inak povedané, čiastočné zničenie diela môže pretvárať dielo v právnom zmysle, a tak sa dotýkať jeho umeleckej podstaty. Ustanovenie § 17 AutZ sa tak môže aplikovať. Či toto košické pretretie krásneho street-artu narušuje integritu diela, už nechám na pozorného čitateľa.

Čítajte celý príbeh