Prolux potvrdený pred NSČR

Český prípad o zodpovednosti poskytovateľov, Prolux, bol nedávno (31. 07. 2013) potvrdený Najvyšším súdom ČR (sp. zn. 23 Cdo 2623/201). Informoval o tom portál itprávo.cz. V roszudku nenájdete ale nič prevratné z pera Najvyššieho súdu ČR.

Z uvedeného vyplývá, že v daném případě není uplatněný dovolací důvod naplněn, neboť odvolací soud dospěl ke skutkovým závěrům, které byly rozhodné pro posouzení věci a proto se nemůže jednat o vadu řízení ve smyslu § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. a nelze shledat, že by zde byly vady ve zjišťování skutkového stavu věci. Za této skutkové situace nebylo nezbytné zjišťovat pravdivost předmětných příspěvků, neboť tyto příspěvky nebyly schopny, s uvedenou výjimkou, zasáhnout do dobré pověsti žalobce.

Dovolací soud proto dospěl k závěru, že v této části dovolání, v níž bylo dovolání shledáno přípustným, nebyl uplatněný dovolací důvod shledán jako naplněný.

V dalším lze odkázat na odůvodnění rozsudku odvolacího soudu, které bylo velmi podrobně a pečlivě zpracováno.

Podrobnosti o (nepublikovanom) rozsudku Vrchného súdu v Prahe nájdete napríklad aj v mojom článku pre Revue: HUSOVEC, M. Krátky komentár k prípadu Prolux In Revue pro právo a technologie č. 1/2011, v ktorom som ho z tam uvedených viacerých dôvodov kritizoval.