Košický zborník: Informačná spoločnosť a medzinárodné právo

Ústav európskeho práva UPJŠ organizoval minulý semester malé študenské sympózium na tému “Informačná spoločnosť a medzinárodné právo”. Celý zborník je dostupný online tu. Príspevky sa dotýkajú nasledovných tém.

1. Miesto a úloha internetu v informačnej spoločnosti (obsah, špecifiká, elementy)
2. Informačná spoločnosť v súčasnom MPV
3. Regulácia internetu na medzinárodnej úrovni – spôsoby, minulosť a budúcnosť, obsah právnej úpravy, regulované vzťahy
4. Význam internetu v medzinárodnom obchode
5. Soft law a iné mimoprávne regulácie a ich význam pre internet
6. Ochrana diplomatickej komunikácie a internet
7. Kyber útoky a medzinárodné právo
8. Obmedzenia internetu ako sankcie bez použitia sily
9. Svetová konferencia o medzinárodných telekomunikáciách (WCIT 2012) Medzinárodnej telekomunikačnej únie a možné rozšírenie pôsobnosti medzinárodných telekomunikačných predpisov na oblasť internetu – kto kontroluje internet?
10. Právo na prístup na internet a iné odlesky používania internetu a ľudské práva
11. Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite
12. Návrhy na vytvorenie medzinárodného súdneho orgánu pre počítačovú kriminalitu
13. Charakteristika Obchodnej dohody proti falšovaniu (ACTA) z pohľadu medzinárodného práva

Zborník je k stiahnutiu tu.