Chránené označenie pôvodu “Vinohradnícka oblasť Tokaj” zostáva v platnosti – Súdny dvor EÚ dnes zamietol odvolanie Maďarska

Aj keď by sa zo slovenského pohľadu mohlo zdať, že inštitút chránených označení pôvodu (Protected Designation of Origin – PDO) resp. zemepisných označení (Protected Geographical Indication – PGI) je trochu v tieni známejších ochranných známok či patentov, pravda je také, že na úrovni Európske únie ide o dôležité druhy priemyselno-právnej ochrany s veľkým ekonomickým potenciálom.

Slovensko sa síce nemôže popýšiť takými slávnymi označeniami ako francúzske delikatesy “Champagne”, “Cognac” či talianske syry “Parmiggiano Reggiano”, “Gorgonzola” alebo “Grana Padano”. Ale  predsa aj my máme jedno označenie pôvodu, ktoré má vo svete cveng: Vinohradnícka oblasť Tokaj. Vína z tejto oblasti sú natoľko výnimočné, že len samotná garancia pôvodu, s ktorou sa označenie spája, im pridáva na cene. Vedia to miestni vinohradníci a vinári, vedia to spotrebitelia (alebo sa to aspoň učia) a vedia to aj politici. A práve politici spôsobili v únijnej ochrane slovenského “tokajského”  v nedávnej minulosti riadny zmätok, ktorý sa snažili využiť iní politici (najmä maďarskí) vo svoj prospech. Reálne hrozilo, že na úrovni EÚ stratíme akúkoľvek ochranu pre vína zo slovenskej tokajskej oblasti. Maďarsko by tak získalo monopol na používanie označenia “Tokaj”, čo by malo likvidačné dopady na našich producentov a celkovo na tradíciu slovenského “tokajského”.

Preto má dnešný rozsudok Súdneho dvora EÚ pre slovenských vinohradníkov a vinárov z Tokaja zásadný význam. Držme im palce, aby dokázali tento priaznivý stav náležite využiť a presadiť sa na spoločnom trhu. Tak teda – na zdravie!