Nový právnický portál

Náš kamarát a dobrovoľník EISi Tomáš Čentík nám píše

Prostredie internetu sa rozrástlo o nový právny portál http://www.ulpianus.sk. Cieľom portálu je prispievať k vyššej právnej erudovanosti a obohatiť právnu informovanosť prostredníctvom sveta internetu. Portál ulpianus.sk poskytuje užívateľom právne informácie formou interaktívnych právnických komentárov k vybraným právnym predpisom. Spolu s interaktívnymi právnickými komentármi portál prináša pravidelnú právnickú publicistiku vo forme článkov, rozhovorov a ďalších informácií zo sveta práva. Snahou portálu je vyvolať diskusiu o aktuálnych teoretických a predovšetkým v praxi diskutovaných právnych otázkach.

Portálu držíme palce!