V Českej republike a na Slovensku sa informačnej spoločnosti a právu venujú najmä:

Akademické inštitúcie:

 1. Ústav práva a technológií Masarykovej Univerzity [web], [blog];
 2. Ústav práva duševného vlastníctva Trnavskej Univerzity [web], [FB skupina];
 3. Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního Karlovej Univerzity [web];
 4. Katedra prumysloveho vlastnictví Metropolitnej Univerzity v Prahe [web];
 5. Katedra práva informačných a komunikačných technológií Janka Jesenského [web];

Verejné inštitúcie:

 1. Úrad priemyselného vlastníctva SR [web]
 2. Úrad prumyslového vlastnictví ČR [web]

Tretí sektor:

 1. European Information Society Institute [web];
 2. Iuridicum Remedium [web];
 3. Liberix [web];
 4. Spoločnosť pre otvorené informačné technológie [web];
 5. Slovenská informačná spoločnosť [web];
 6. Free Software Foundation Europe [web];

Štúdijné programy:

 1. Bakalárske štúdium – Oblasť priemyselného vlastníctva – Metropolitná Univerzita v Prahe [web];
 2. Magisterské štúdium – Medzinárodní a regionální vztahy v prumyslovem vlastnictví – Metropolitná Univerzita v Prahe [web];
 3. Doktorantské štúdium – Medzinárodní a regionální vztahy v prumyslovem vlastnictví – Metropolitná Univerzita v Prahe [web];
 4. Špecializované predmety a doktorantský výskum sú k dispozícií na takmer všetkých univerzitách v ČR a SR.

Avokátske kancelárie:

 1. Čermák a spol. [web];
 2. Mokrý, Jansa, Otevřel [web];
 3. Vojčík and Partners [web];
 4. Kříž a Bělina [web];
 5. InPartners [web];
 6. Fajnorová Bachratá & Partners [web];
 7. Brichta and Partners [web];
 8. Allen & Overy [web];
 9. Čížek Hostaš [web];
 10. Hogan Lovells [web];
 11. DLA Piper [web];
 12. Rowan Legal [web];
 13. Vaša kancelária? napíšte nám.