Označkované: EISI RSS Prepnúť vlákna komentárov | Klávesové skratky

 • Martin Husovec 7:01 am dňa February 13, 2013 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: 2%, EISI, fundrising   

  Urobte niečo iné ako 80 % Slovákov 

  Každý rok môžu zamestnanci a podnikatelia poukázať 2 % pre neziskový sektor. Každý tak môže prispieť k zmene slovenskej spoločnosti bez toho aby zaplatil niečo navyše. Je smutné, že až 80 % obyvateľov SR túto možnosť nikdy nevyžuje, a svoje 2 % pre lepšie Slovensko nechá prepadnúť štátu. Buďte iný!

  V roku 2013 sa o Vaše 2 % uchádza aj EISi – nezisková organizácia, ktorá aktívne bojuje za práva a slobody internetových užívateľov a lepšie podnikateľské prostredie na internete. Vedieme pre Vás súdne spory a aktivizujeme sa pred orgánmi verejnej moci, vykonávame výskum, navrhujeme lepšiu právnu úpravu a zvyšujeme všeobecné povedomie.

  V roku 2012 sme napríklad:
  • dostali protiústavné plošné sledovanie občanov podľa zákona o elektronických komunikáciách na Ústavný súd SR (viac),

  • predstavili návrh na novelizáciu autorského zákona, ktorý by mal umožniť riadne fungovanie slobodných licencií aj na Slovensku (napr. licencie GPL, Creative Commons, a pod.) – (viac),

  • pomohli obci Heľpa a Pohorelá pri neodbornom vyberaní licenčných poplatkou zo strany SOZA (viac),

  • podali odborné podanie (amicus curiae) pre Najvyšším súdom vo veci Stacho v. Klub Strážov, ktorý sa týka férového určenia rozsahu zodpovednosti poskytovateľov služieb na internete za konanie ich užívateľov (viac),

  • odborné podanie (amicus curiae) pred Krajským súdom v Prešove vo veci známej ako 60 eurové faktúry – prípadu skrytého spoplatňovania webstránok prostredníctvom všeobecných obchodných podmienok (viac),

  • odborné podanie (amicus curiae) pred Najvyšším súdom vo veci Ecopress v. Storin týkajúceho sa stanovenia prahu autorskoprávnej ochrany pri novinových článkoch (viac),

  • vydali prvú slovenskú doménovú čítanku, ktorá je prvým systematickým utriedením slovenských doménových rozhodnutí (stiahnuť),

  • navrhli lepšiu špecializáciu súdov a sudcov v oblasti práva duševného vlastníctva na Slovensku (viac),

  • založili sme Arbitrážne centrum pre právo duševného vlastníctva a informačných technológií (ACIPiT), ktoré má ambíciu byť špičkovým fórom pre rozhodovanie sporov týkajúcich sa autorských a priemyselných práv, sporov z nekalej súťaže a používania informačných technológií (viac).

  • poskytovali právnu pomoc občanom v oblasti internetového práva, ochrany digitálneho spotrebiteľa a autorských práv, napríklad v spore EURA v. FRSR, kde Finančné riaditesľstvo SR pri plnení digitálnej zákonnej povinnosti vynucovalo používanie produktov jedného výrobcu pod hrozbou pokuty (viac).

  • spoluorganizovali s portálom Najpravo.sk špecializovaný týždeň práva duševného vlastníctva a informačných technológií (viac).

  V roku 2013 sa ešte väčšmi plánujeme venovať ochrane digitálneho spotrebiteľa a počítačovej bezpečnosti a kriminalite a zvyšovať právne povedomie občanov aj v tejto oblasti.

  Všetká táto práca stojí peniaze. Pre rok 2013 stále potrebujeme získať 2000 Eur, aby sme zapezpečili efektívnu prácu na našich projektoch. Pomôžte nám poukázaním 2 % zo svojich daní, ktoré by inak pripadli štátu. Každá pomoc, hoci aj drobná, nám umožní pokračovať v našej práci. Aj Vaše rozhodnutie dokáže niečo zmeniť na Slovensku.

  Naše formuláre a údaje nájdete tu.

   
 • Martin Husovec 12:57 pm dňa December 4, 2011 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , , EISI,   

  Slovenské pravidlá registrácie .sk sa budú opäť meniť 

  Zuzana Hečko z Allan & Overy na blogu Lexforum a Marques informuje, že slovenské pravidlá registrácie sa budú pravdepodobne meniť.

  Je teda možné, že niektoré body z návrhu, ktorý minulý rok pripravilo EISI pod názvom “Rámcový návrh na zmenu pravidiel v TLD .sk” bude aspoň v z časti realizovaný.

  Pôvodný návrh EISI nájdete tu [.pdf]

   
 • Martin Husovec 10:38 pm dňa December 3, 2011 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: amicus curiae, EISI, ,   

  EISI podalo dňa 26.11.2011 svoj historický prvý amicus curiae podanie (z lat. priateľ súdu) na Najvyšší súd SR. Hoci tento inštitút amerického práva náš právny systém nepozná, súd ho môže neformálne akceptovať vzhľadom na to, že jeho využívanie je vitálne pre demokraciu a občiansku spoločnosť. Amicus curiae znamená možnosť tretieho sektora obrátiť sa na súd ako jeho priateľ prezentujúc mu svoj názor na pred ním prejednávaný spor. Spor, v ktorom EISI podalo svoje amicus curiae sa týka správneho výkladu ustanovení zákona o ochranných známkach a princípu zneužitia práva. Veríme, že naše podanie zoberie Najvyšší súd SR v úvahu. Tu si ho môžete stiahnuť [.pdf]

  Viac info na našej stránke

   
  • Martin Husovec 12:15 pm dňa december 4, 2011 Trvalý odkaz | Odpovedať

   Dávnejšie o inštitúte amicus curiea písal ĽALÍK, T.: Úloha amicusa curiae a národných inštitúcií zaoberajúcich sa ľudskými právami, v nadväznosti na situáciu na Európskom súde pre ľudské práva. Justičná Revue č.4/09, strana 487.

c
napísať nový článok
j
ďalší článok/ďalší komentár
k
predchádzajúci článok/predchádzajúci komentár
r
odpoveď
e
upraviť
o
zobraziť/skryť komentáre
t
ísť na začiatok
l
ísť na prihlásenie
h
zobraziť/skryť nápovedu
shift + esc
zrušiť