Označkované: HKAKČR RSS Prepnúť vlákna komentárov | Klávesové skratky

 • Martin Husovec 12:42 pm dňa February 22, 2012 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , , , HKAKČR,   

  HKAKČR o aplikácií európskeho doménového práva pri .cz 

  Rozhodca HKAKČR, JUDr. Polčák vydal v júni 2011 veľmi zaujímavé rozhodnutie, v ktorom zastáva nasledovny názor.

  22 Jednou ze základních interpretačních metod soukromého práva je logická metoda za užití
  argumentu per analogiam. Není-li tedy v soukromém právu pro posouzení sporu k dispozici typická
  zákonná úprava, lze užít úpravu, která se příslušnému skutkovému stavu co do svých subsumpčních
  podmínek nejvíce blíží.
  23 V předmětném případě jde o skutkový stav, na který může dopadat především čl. 21(1) Nařízení
  Komise (ES) č. 874/2004. Skutková podstata tohoto ustanovení se týká skutkových stavů, kdy je
  předmětné doménové jméno „totožné se jménem nebo zavádějícím způsobem podobné jménu, pro
  které existuje takové právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Společenství
  (…) a pokud toto jméno domény jeho držitel zaregistroval, aniž by měl na toto jméno právo nebo
  oprávněný zájem, nebo bylo zaregistrováno nebo užíváno nikoli v dobré víře.“ Smyslem této skutkové
  podstaty je postihnout specifický skutkový stav, kdy dochází ke kolizi subjektivních práv k různým
  označením a technické nátury doménových jmen, tj. zejména technicky dané exkluzivity registrace.
  Tato specifika přitom současná obecná ochrana práv k registrovaným či neregistrovaným označením
  respektive ochrana před nekalosoutěžním jednáním nijak konkrétně neřeší, čímž dochází k pravé
  mezeře v právu.
  24 Je tedy třeba posoudit, do jaké míry je skutkový stav v předmětném případě obdobný
  subsumpčním podmínkám čl. 21(1) Nařízení Komise (ES) č. 874/2004. Jediný podstatný rozdíl mezi
  skutkovým stavem v předmětném případě a skutkovou podstatou čl. 21(1) Nařízení Komise (ES) č.
  874/2004 lze vidět v doméně první úrovně, pod níž je předmětné doménové jméno registrováno. Čl. 1
  Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 totiž omezuje věcnou působnost cit. nařízení na „domény nejvyšší
  úrovně .eu“.
  25 Ostatní aspekty skutkového stavu předmětného případu jsou se skutkovou podstatou čl. 21(1)
  Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 identické. Dokonce i fórum k projednání sporu, tj. zdejší rozhodčí
  soud, je v tomto případě u doménových sporů z doménových jmen .EU a .CZ zcela identické.

  http://domeny.soud.cz/html/cz/adr/decisions/00060.pdf

   
 • Martin Husovec 10:28 am dňa December 30, 2011 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , , HKAKČR,   

  Ministerstvo Spravodlisvosti ČR vyhralo spor o domény 

  Rozhodcovský súd pri Hospodárskej komore ČR a Agrárnej komore ČR vyhovel žalobe Ministerstva spravodlivosti ČR v spore o existenciu webových domén ministerstvo-spravedlnosti.cz, obvodnisoud.cz, okresnisoud.cz, mestskysoud.cz, krajskysoud.cz, vrchnisoud.cz a nejvyssisoud.cz a uložil držiteľovi týchto doménových mien, spoločnosti Realitime Investments Inc., povinnosť zdržať sa trvalo ich používania a prevádzkovania. Zároveň k tomu stanovil aj povinnosť previesť doménové mená v prospech Ministerstva spravodlivosti Českej republiky. Bližšie informácie tu.

  Otázka je kedy sa o podobné pred všeobecnými súdmi pokúsi slovenské Ministerstvo Spravodlivosti a iné štátne orgány, ktoré tiež nemajú mnoho dôležitých domén.

   
 • Martin Husovec 12:48 pm dňa December 4, 2011 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , , , HKAKČR,   

  Pokud jde o náležitosti veřejného návrhu, pak ten v daném případě splňuje podmínky dané v obchodním zákoníku v § 276 a není na závadu, že je dán a spojen s určitou žádostí o registraci, neboť s touto registrací a tedy také s veřejným návrhem (jako součástí Pravidel) jsou všichni registrovaní účastníci sítě, zájemci o registraci doménových jmen i další uživatelé seznámeni. Veřejný návrh vyhlášený jako součást podmínek v návrhu na registraci doménového jména je v souladu s úpravou uzavření rozhodčí smlouvy, dané v § 3 odst.2 zákona 216/1964 Sb., o rozhodčím řízení. Lhůtu přijetí podáním žaloby u Rozhodčího soudu je v daném případě nutno rovněž považovat za přiměřenou, neboť v těchto případech záleží přiměřenost na tom, kdy a za jakých okolností k podání žaloby došlo, přičemž sama žaloba „příjemce návrhu“ a její následné doručení „navrhovateli“, tj. osobě činící veřejný návrh, vyhovuje „oznámení o přijetí návrhu“. Z uvedeného vyplývá, že postup předvídaný v úpravě § 276 až 280 ObchZ byl naplněn a k uzavření rozhodčí smlouvy proto platně došlo. Již z tohoto důvodu závěry soudu prvního stupně neobstojí.

  Rozsudok 3Cmo 367/2010-101, ktorý potvrdil platnosť rozhodcovskej zmluvy podľa pravidiel CZ.NIC

   
c
napísať nový článok
j
ďalší článok/ďalší komentár
k
predchádzajúci článok/predchádzajúci komentár
r
odpoveď
e
upraviť
o
zobraziť/skryť komentáre
t
ísť na začiatok
l
ísť na prihlásenie
h
zobraziť/skryť nápovedu
shift + esc
zrušiť