Nová publikácia: Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva 

Tak dnes konečne svetlo sveta uzrela moja nová knižka: Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva. Verím, že knižka si nájde miesto aj vo Vašej knižnici. Jej cieľom je osveta, takže sa spolieham aj na Vás pri jej šírení.

Kedy môžu poskytovatelia internetových služieb akými sú poskytovatelia pripojenia na internet, poskytovatelia webhosting-u, prevádzkovatelia diskusných fór alebo aukčné platformy, byť zodpovedný za vlastný obsah a obsah svojích užívateľov? Táto kniha sa snaží zodpovedať túto otázku pre slovenský a český právny systém. Je štylizovaná ako podrobná príručka pre dvoch typov čitateľov – „rýchleho čitateľa“, ktorý sa chce len zorientovať v bludisku právnych pravidiel za pomoci farebných príkladov a „náročného čitateľa“, ktorý má záujem objavovať tie isté pravidlá do väčšej hĺbky v komparatívnom a širšom právnom kontexte.

Viac informácií o nej a možnosť jej stiahnutia nájdete tu (knižka je dostupná v e-podobe online zadarmo).