Zodpovednosť výrobcu GPS 

V Mníchove tento týždeň taliansky vodič zásadne poškodil most, ktorý slúži regionálnym a S-bahn vlakom (nie Október fest ešte nezačal). Podľa Sueddeutsche, vodič vošiel zo svojím o pol metra vyšším autom do nedostatočne vysokého podchodu. Údajne sa pritom riadil GPS, ktoré v rámci máp tvrdilo, že prejazd pre jeho auto je bezproblémov možný. Vzhľadom na to, že vodič ochromil dopravu v meste na niekoľko týždňov (most bude možno nužné postaviť nanovo), je zaujímavé zamyslieť sa nad otázkou zodpovednosti výrobcu GPS (a poskytovateľa máp) za škodu. Len priama hmotná škoda na moste sa totiž vyšplhala na viac ako 5 miliónov eur.

Ak by išlo o bežnú hmotnú vec, takáto zodpovednosť by sa (na Slovensku) posudzovala podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Samozrejme v tomto prípade (ak príjmeme verziu vodiča) najproblematickejším bol nedostatočne updatovaný alebo presný softvér (podobne ako pri poruchových autách, v ktorých hapruje centrálne riadenie alebo zle zabezpečenom wifi routeri). Je teda otázne v prvom rade či sa tu zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom vôbec aplikuje (hlbšie som to neskúmal):

§ 2
Výrobok

(1) Výrobkom podľa tohto zákona je každá hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej spracovania a ktorá je určená na uvedenie do obehu. Výrobkom podľa tohto zákona je aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom inej hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci. Za výrobok sa považuje aj elektrina a plyn, ktoré sú určené na spotrebu.

Na druhej strane by bolo možné tvrdiť, že stačí ak je softvér zapracovaný do hmotného nosiča – výrobku (auta, routra, GPS zariadenia). Taktéto širšie čítanie by podporoval aj § 3, ktorý hovorí o “ak nezaručuje bezpečnosť jeho užitia alebo použitia, ktorú možno od neho odôvodnene očakávať”. Netreba zdôrazňovať, že dnes už len málo výrobkov nemá softvérové komponenty. Samozrejme hlavným benefitom aplikovania režimu by bola limitácia výšky škody pre výrobcu podľa § 6 ods. 2 (cca 11,6 milióna EUR). Mimo tohto zákona by totiž výrobcovi mohlo hroziť plné plnenie čo by mohlo vyhnať cenu navigácií dosť vysoko ak sa takéto nároky začnú uplatňovať.

Niekto nejaké nápady/skúsenosti?