Označkované: trade marks RSS Prepnúť vlákna komentárov | Klávesové skratky

 • Martin Husovec 7:12 am dňa June 30, 2014 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: lookalikes, , trade marks   

  Ide komárňanská napodobenina McDonald’s príliž ďaleko? 

  HNonline píše

  V Komárne dnes otvorili nový fastfood 3 Tripl’s. Všimla si to facebooková stránka Reťazce.sk, ktorá ho označila za “komárňanský falošný McDonald’s” a “nechcenú paródiu na medzinárodný fast-food”.

  Viac ako tisíc slov, povedia zrejme fotografie.

  Bohužiaľ žiadna z týchto fotografií nezobrazuje vstup do samotného fast-foodu. Ten by nam azda najviac mohol napovedať či nejaká pravdepodobnosť zámeny hrozí. Z dostupných fotografií to vyzerá skôr na zjavnú inšpiráciu a okopírovanie prvkov, ale nič čo by vyvolávalo možnosť zmätenia zákazníka. Či by mohol fastfood nedovolene ťažiť zo look-and-feel McDonald’s je ťažké takto posúdiť, keďže fotografie zobrazujú kopírovanie skôr technických a funkčných prvkov.

  Niekto z Komárna?

   
 • Tomáš Klinka 8:04 pm dňa February 8, 2014 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , dobrá viera, Najvyšší súd, neverný agent, , , trade marks,   

  Najvyšší súd SR potvrdil rozhodnutie ÚPV SR v kauze “JAMIESON” 

  Rád by som upozornil záujemcov o perličky z oblasti známkového práva na rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. októbra 2013 sp. zn. 6Sžhuv/1-4/2013 vo veci s pracovným názvom “JAMIESON”. Rozsudok je značne dlhý (28 strán) a preto by sa mohol hodiť stručnejší prehľad celej kauzy so zdôraznením niektorých dôležitých súvislostí.

  Na základe návrhov kanadskej spoločnosti Jamieson Laboratories v roku 2012 ÚPV SR právoplatne vyhlásil za neplatné štyri ochranné známky spoločnosti BioVita, s.ro (pôvodným majiteľom a prihlasovateľom bol živnostník Marian Fekiač NOVA CONCEPTS):

  1. Jamieson (slovná známka v priloženej úprave z r. 1996)                 
  2. Jamieson Natural Sources (kombinovaná známka z r. 1996)           
  3. JAMIESON (slovná známka z r. 2009)
  4. Jamieson NATURAL SOURCES (kombinovaná známka z r. 2009) 

   

   

  Dôvodom neplatnosti bola u prvých dvoch ochranných známok skutočnosť, že išlo o prihlášky tzv. neverného agenta v zmysle § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože prihlasovateľ (Marián Fekiač) bol v čase podania prihlášky na území SR (nepriamo) obchodným zástupcom majiteľa zahraničnej ochrannej známky (Jamieson Laboratories) a nemal na prihlásenie ochrannej známky vo svojom mene od neho súhlas. Inštitút tzv. neverného agenta je do nášho zákonodarstva prevzatý z Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva (čl. 6septies).

  Druhá dvojica ochranných známok bola vyhlásená za neplatnú, pretože ich prihláška nebola podaná v dobrej viere v zmysle § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach, pretože prihlasovateľ (Marián Fekiač) preukázateľne vedel o právach iného subjektu (Jamieson Laboratories, Kanada) k zhodným označeniam (slovo Jamieson a motív dúhy a zeleného lístka), pričom bol zjavný aj blokačný účel registrácie s cieľom brániť v dovoze výrobkov kanadskej spoločnosti do SR prostredníctvom iného (výhradného) distribútora (pozri v tejto súvislosti uznesenie KS BA z roku 2012).  Tento absolútny dôvod zamietnutia prihlášky/neplatnosti ochrannej známky je zahrnutý aj do aktuálne platného zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v § 5 ods. 1 písm. l) a má svoj pôvod v známkovej smernici 2008/95/ES.

  Prvým zaujímavým momentom je teda aplikácia dvoch rôznych dôvodov neplatnosti na veľmi podobný skutkový stav, aký existoval u všetkých štyroch známok. Doklady predložené navrhovateľom síce preukazovali nečestné konanie prihlasovateľa už v roku 1996, ale v tom čase zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach neobsahoval dôvod zamietnutia/neplatnosti ochrannej známky prihlásenej v ne-dobrej viere, ktorý bol doplnený až novelou č. 14/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.2.2004. ÚPV SR vychádzal z ústavného princípu zákazu retroaktívneho pôsobenia zákona, k čomu mal konkrétne v súvislosti s neprípustnou spätnou aplikáciou § 2 ods. 1 písm. l) zákona č. 55/1997 Z. z.  jednoznačné vodítko už v skoršej judikatúre Najvyššieho súdu SR vo veci Gastrolux. Nemenej zaujímavý je tiež fakt, že ten istý právny problém v ČR vyriešil Nejvyšší správní soud opačne v prospech spätnej aplikácie dôvodu neplatnosti ochrannej známky prihlásenej v ne-dobrej viere.

  S ohľadom na zistený skutkový stav ÚPV SR vykladal oba aplikované dôvody vo vzájomnej nadväznosti tak, že oba dôvody neplatnosti ochranných známok môžu byť naplnené tým istým konaním prihlasovateľa, pretože oba inštitúty spája nečestný a podvodný úmysel prihlasovateľa za účelom získania určitej neoprávnenej výhody na úkor inej osoby, ktorej legitímne patrí právo k označeniu. Berúc do úvahy túto spojitosť ÚPV SR konštatoval, že situácia neverného agenta je podmnožinou všeobecnej kategórie konania v zlej viere. Prítomný nekalosúťažný rozmer v konaní prihlasovateľa ÚPV SR a aj správne súdy adekvátne zohľadnili prostredníctvom ústavnekonformného výkladu aplikovaných právnych zákonných ustanovení v zmysle čl. 152 ods. 4 s ohľadom na čl. 55 Ústavy SR. Do samotného známkového práva tak presakujú všeobecnejšie princípy ochrany hospodárskej súťaže.

  Majiteľ napadnutých známok sa bránil najrôznejšími argumentmi – strpenie, vydržanie, premlčanie, tvrdenie o nezávislom sub-distribútorovi či o vynaložených investíciach a preukazovanie skutočného používania svojich známok. Nepomohol mu ani prevod napadnutých známok a ani rôzne procesné obštrukcie v konaní pred správnymi súdmi. V tomto smere oceňujem súdy, že sa nenechali zmiasť touto spleťou balastu a dokázali sa prepracovať k jadru veci.

  Nemôžem si odpustiť jednu kritickú poznámku na účet Najvyššieho súdu SR. Odôvodnenie jeho rozsudku neprináša z právneho pohľadu nič nové, senát Najvyššieho súdu len potvrdzuje správnosť už produkovaných názorov Krajského súdu v Banskej Bystrici alebo ÚPV SR. To samo osebe nemusí byť síce vnímané ako zásadný nedostatok zo strany najvyššej inštancie, najmä ak už odôvodnenie rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici bolo skutočne kvalitné (čo bolo). Svoju úlohu tu asi zohráva aj úprava Občianskeho súdneho poriadku (§ 219 ods. 2), ktorá podľa mňa nie je vhodná pre účely správneho súdnictva. Čo však možno vnímať v rozsudku Najvyššieho súdu ako skutočné “faux pas”, je zmienka o nariadení č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva (str. 19 a 22 rozsudku) ako relevantnom prameni aplikovaného práva v tomto prípade, ktorý sa týkal výlučne slovenských známok. Najvyššiemu súdu by sa to naozaj nemalo stávať.

   
  • Martin Husovec 4:24 pm dňa február 9, 2014 Trvalý odkaz | Odpovedať

   Tomi, ďakujem pekne za tento post. Veľmi zaujímavá vec.

   Napadlo ma prečo žalobca v časti neverného obchodného zástupcu neuplatnil odnímací prevodný nárok podľa § 32 bývalého ZoOchrZ? Už prvé znenie zákona poznalo tento nárok.

   PS: mohol by si aj častejšie posharovat takéto preličky :)
   Martin

  • Tomáš Klinka 7:10 pm dňa február 9, 2014 Trvalý odkaz | Odpovedať

   Ďakujem Martin, ešte mám pripravených niekoľko perličiek, ktoré prešli Najvyšším súdom.

   Je pravda, že odnímací nárok mal majiteľ zahraničnej OZ proti svojmu nevernému agentovi aj podla predchádzajúceho zákona (ust. 32) a samozrejme – lebo Parížsky dohovor – má ho aj dnes podla súčasného známkového zákona (ust. 19). Zásadný rozdiel je však v tom, kto je o nároku kompetentný rozhodovať. Kým podľa zákona 55/1997 to bol ÚPV SR, teraz podľa zákona 506/2009 je to súd. Tu si musím prihriať polievočku, pretože od relevantných advokátov mám spätnú väzbu, že rýchlosť, kvalita, predvídateľnosť a nižšie procesné riziko (náklady) hovorí jednoznačne v prospech ÚPV SR (čo ma osobne teší a zároveň to niečo vypovedá aj o dôvere v naše súdy). A tak jediná prijateľná možnosť je známky zneplatniť a podať si vlastné prihlášky.

   Ešte by som dal do pozornosti odvahu (či drzosť) prihlasovateľa tých známok Jamieson – keď zistil, že Kanaďania začali používať upgradované logo (nižšia dúha), bez váhania si ho v SR prihlásil (kombinovaná známka z r. 2009). Inak základným argumentom bývalého majiteľa, ktorým chcel vylúčiť pochybnosti o jeho dobrej viere pri podávaní prihlášok v r. 2009, bol poukaz na svoje dve podobné staršie známky z r. 1996: “Ako môžem konať v zlej viere, keď už som majiteľom podobných známok?!” Za iných okolností by tento fakt bol významný, ale ÚPV SR ho odmietol z dôvodu, že neplatnými boli už tie staršie známky z r. 1996. Z nepráva nikdy nemôže vzniknúť právo a nikto by nemal mať prospech z vlastného protiprávneho konania. Aj tento filozofický pohľad určoval priebeh kauzy “Jamieson”.

  • jamieson 2:24 pm dňa september 25, 2014 Trvalý odkaz | Odpovedať

   jaky prospech prosim vas z vlastnictva tychto znamok podla vas mohol asi tak mat?

   evidentne riesite trapnosti a nie podstatu
   registraciou tychto znamok si chranil svoje podnikanie na slovensku cca 18rokov prace okolo tejto znacky
   zakon mu to umoznoval tak si ich registroval, aj s tym vedomim ze o ne pride a kona protipravne
   dzrost je opat niekde inde aj praca a spravodlivost sudov nakolko distribucna firma ktora mu na slovensku ukradla toto podnikanie ma voci nemu nezaplatene faktury za niekolko mesiacov po dobu uz 3 rokov
   ja tento clanok chapem ako ucelovy, nic podstatne nehovoriaci vyzrhnuty z kontextu dalsich okolnosti

   toto su perlicky

   • Tomáš Klinka 4:07 pm dňa september 25, 2014 Trvalý odkaz | Odpovedať

    Predovšetkým odmietam obvinenie z účelovosti tohto článku – v žiadnom prípade nemal iný cieľ, ako upozorniť na právne zaujímavé súvislosti tohto prípadu. Chápem, že nemusia byť zaujímavé pre každého. A propo “perličky”: dalo by sa ich spomenúť určite viacej (a to ja mám v tomto smere len obmedzené informácie), len si treba uvedomiť, že my na tomto mieste nechceme prať špinavé prádlo zúčastnených firiem a odkrývať prípadné šedé pozadie konkrétneho biznisu. Ďakujem za pochopenie. Ak máme ďalej diskutovať, položím len jednoduchú otázku:

    “Bolo v poriadku, keď bývalý majiteľ už neplatných SK známok navrhol colné opatrenie na zadržanie výrobkov proti samotnému výrobcovi (!), resp. SK distribútorovi týchto výrobkov?”

    Bez ohľadu na ďalšie okolnosti sa mi toto javí ako drzosť (bez urážky), ako jednoznačné zneužitie domnelého práva, ktoré len potvrdzuje dôvodnosť a správnosť zneplatnenia uvedených SK známok. Alebo na to existuje rozumné vysvetlenie?

  • Martin Husovec 2:40 pm dňa september 25, 2014 Trvalý odkaz | Odpovedať

   ad jamieson,

   dakujem ze ste nam “ogrcali” diskusiu obvineniami a v podstate neprispeli ziadnym vecnym argumentom.

   “zakon mu to umoznoval” je v tomto smere zjavny argumentacny faul, kedze prave o tom je podstata sporu;

   M.

 • Martin Husovec 5:16 pm dňa May 18, 2013 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: licensing, , , trade marks   

  Prebežné opatrenie voči ÚPV SR ako tretej osobe 

  Tomáš Klinka upozorňuje na Lexfóre na zaujímavé nové predbežné opatrenie, ktorým OS BB zakázal ÚPV SR registrovať licenčnú zmluvu k ochrannej známke, ktorej platnosť je predmetom sporu. Tomáš píše:

  mám vážne pochybnosti o právomoci súdu nariadiť predbežné opatrenie ukladajúce povinnosti ÚPV SR – a vôbec akémukoľvek štátnemu orgánu – týkajúce sa výkonu jeho zákonných kompetencií. Konanie o zápis licenčnej zmluvy do registra je pritom štandardné správne konanie, na ktoré sa vzťahuje zákon o ochranných známkach a subsidiárne správny poriadok. A tam predsa máme procesné inštitúty, ktorými je možné opísanú situáciu elegantne riešiť. Otázka (ne)platnosti predloženej licenčnej zmluvy je pre ÚPV SR otázkou predbežnou (§ 40 správneho poriadku) a ÚPV SR tak samozrejme bude čakať na výsledok súdneho konania o určenie neplatnosti tejto licenčnej zmluvy. Jediný problém – avšak skutočne len formálny – predstavuje vylúčenie subsidiárnej aplikácie § 29 správneho poriadku o prerušení konania, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke. Správne konanie teda nie je prerušené, to však nie je dôvod na to, aby doň súd nariadením predbežného opatrenia autoritatívne vstupoval.

  Tomáš svoju argumentáciu podporuje rozhodnutí NS SR,  sp. zn. 7 Cdo 59/2011 z 11. augusta 2011, ktoré podobne považovala za predbežko “mimo právomoc súdu” voči správe katastra. S postom možno len súhlasiť. Zaujímavé je pritom, že žalobca mohol rovnaký efekt dosiahnuť zaviazaním žalovaného (viď môj komentár k Tomášovmu postu).

  Celý jeho post je tu.

   
 • Martin Husovec 8:11 pm dňa November 25, 2012 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , , trade marks   

  Mojsejovej súd zakázal premenovať svoju stranu na Novú väčšinu 

  Nečakal by som, že tu niekedy na blogu budem reportovať práve o tejto pani, ale cesty ochranných známok sú nevyspytateľné. Podľa SME.sk, sudkyňa Okresný súd Košice I Zuzana Čiskovská, zakázala predbežným opatrením strane Nory Mojsejovej používať názov Nová väčšina. Súd podľa SITA v predbežnom opatrení konštatuje, že

  Strana slobodné slovo – Nory Mojsejovej (SSS-NMN) je povinná zdržať sa používania akéhokoľvek gramatického tvaru spojenia Nová väčšina ako svojho názvu alebo súčasti svojho názvu. Tiež sa musí zdržať akýchkoľvek úkonov smerujúcich k zmene jeho názvu s použitím gramatického tvaru spojenia Nová väčšina a nesmie sa obrátiť ani na iné štátne orgány vo veci registrácie zmeny názvu s použitím gramatického tvaru spojenia Nová väčšina, a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej.

  Navrhovateľom vo veci je občianske združenie Sen pre Slovensko. Podľa SME.sk:

  “Sen pre Slovensko požiadal ešte 31. augusta Úrad priemyselného vlastníctva o registráciu ochrannej známky pre názov Nová väčšina. Preto ohlásené používanie rovnakého názvu Stranou slobodné slovo – Nory Mojsejovej považuje za porušenie svojich práv,” povedal podpredseda NOVA Gábor Grendel.

  Rozhodnutie, ktoré ešte nie je na rozhodnutia.sk, je zaujímavé hneď z dvoch hľadísk. Faktu, že politické strana si uplatňuje práva za známky voči tretej osobe, ktorá ju chce používať ako názov pre politickú stranu (t.j. striktne nie na tovary a služby v obchodnom styku). A tiež tým, že prihlasované známky “Nová väčšina NOVA” ( 5675-2012), “nová nova väčšina” (5591-2012) sú ešte len v konaní. Zo strany prihlasovateľa Sen pre Slovensko, o.z. tak išlo o uplatňovanie práv z ešte neudelenej ochrannej známky. Podľa nášho § 33 ZoOchrZ totiž platí, že:

  (1) Ak sú splnené podmienky na zápis označenia do registra a konanie o prihláške nebolo zastavené, v lehote podľa § 30 neboli podané námietky alebo ak sa konanie o námietkach skončilo právoplatným rozhodnutím úradu o zastavení konania alebo zamietnutí námietok, úrad označenie zapíše do registra.

  (2) Účinky zápisu ochrannej známky do registra nastávajú dňom zápisu označenia do registra. Týmto dňom sa prihlasovateľ stáva majiteľom ochrannej známky; majiteľovi vydá úrad osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra.

  (3) Zápis ochrannej známky do registra oznámi úrad vo vestníku.

  Prihlasovateľ známky teda nie je jej majiteľom pokiaľ na základe jeho prihlášky nie je označenie zapísané do registra. Zákon pritom poskytuje ochranu len majiteľom (§ 8 ods. 1) a nepozná osobitnú ochranu pre prihlasovateľa (porovnaj napr. § 15 ods. 2 PatZ). Účinky zápisu pritom nemajú ex tunc účinky. Nehovorím, že takéto rozhodnutie je nevyhnutne nesprávne, len ma zaujíma ako sa s týmto súd popasoval v odôvodnení.

  Inak prihlasované tovary a služby sú z kategórie 35, 41, 42, t.j. (zvýraznené zaujímavé):

  35 – Reklama, reklamné služby, reklama na počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, písanie a uverejňovanie reklamných textov, príprava inzertných stĺpcov, rozširovanie vzoriek tovarov, reklamné predmety, ich nákup, sprostredkovanie a zabezpečovanie, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, prenájom reklamných plôch, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, rozhlasová reklama a televízna reklama vrátane jej produkcie, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod, podpora predaja, public relations, merchandising, marketingové štúdie, organizovanie obchodných akcií na propagačné účely, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné informácie a rady spotrebiteľom, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, lepenie plagátov, predvádzanie tovaru, plánovanie, nákup a sprostredkovanie priestoru pre reklamu, vydavateľská činnosť v oblasti reklamných tlačovín, služby v oblasti média a press relations, prieskum a konzultačné služby týkajúce sa obchodu, reklamy a marketingu, obchodné alebo podnikateľské informácie, obchodné odhady, zbieranie, zhromažd’ovanie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, vedenie kartoték v počítači, spracovanie textov, vyhľadávanie sponzorov, služby outsourcingu, štatistické kompilácie.

  41 – Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače a kníh, vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby), písanie, formátovanie a vydávanie textov, fotografovanie, fotografická reportáž, plánovanie, organizovanie a vedenie seminárov, konferencií, kongresov, sympózií, koncertov, predstavení, živých vystúpení, večierkov, plesov, lotérií, dielní na výučbu, kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, školení, vedomostných alebo zábavných súťaží, informácie o možnostiach rekreácie, rozptýlenia a zábavy, informácie o výchove a vzdelávaní, praktický výcvik, výchovno-zábavné klubové služby, obveselenie, organizovanie športových súťaží, vedomostných alebo zábavných súťaží, súťaží krásy, diskotéky, divadelné predstavenia, zábavné parky, cirkusy, služby v oblasti estrád, pedagogické informácie, poradenstvo v oblasti vzdelávania, vyučovanie, vzdelávanie, informácie o možnostiach rekreácie, rozptýlenia, zábavy, poskytovanie elektronických publikácií on-line, poskytovanie počítačových hier (on line, z počítačových sietí), prevádzkovanie karaoke, športové podujatia, športoviská, rezervácia a predaj vstupeniek, zábava, pobavenie, nočné kluby, služby orchestrov, umelecké módne agentúry.

  42 – Grafické dizajnérstvo, vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov, expertné služby v oblasti politického manažmentu, spoločenské, politické alebo politologické analýzy a predpovede, činnosť politických strán.

  Politické strany a ochranné známky tu už boli aj predtým.

   
  • Tomáš Klinka 11:19 am dňa november 26, 2012 Trvalý odkaz | Odpovedať

   Skutočne zaujímavý prípad z pohľadu známkového práva. Je pravda, že prihlasovateľovi v zásade nepatria práva majiteľa ochrannej známky (§ 8 ZoOchZ). S jedinou špeciánou výnimkou podľa § 8 ods. 5, kedy zákon priznáva satisfakčný (nie však zdržovací) nárok aj prihlasovateľovi a to po zverejnení ním podanej prihlášky vo vestníku ÚPV SR, ku ktorému však v danom prípade POZ 5675-2012 a POZ 5591-2012 ani ešte nedošlo.

   Vo všeobecnosti by takéto prípady nariadenia predbežného opatrenia na základe prostej prihlášky ochrannej známky ani nemali nastať. To nevylučuje potenciálnu aplikáciu Obchodného zákonníka a práva proti nekalej súťaže, i keď v tomto prípade…neviem, neviem, ale nevylučoval by som to apriori kvôli politickej povahe súťažného vzťahu medzi oboma “súťažiteľmi”. Každopádne by súd mal využiť inštitút kaucie na strane navrhovateľa predbežka podľa § 13 ods. 2 ZoOchrZ, keďže jeho právo, ktoré má byť chránené predbežkom, je samo osebe neisté.

   • Martin Horský 12:46 pm dňa november 26, 2012 Trvalý odkaz | Odpovedať

    Myslím, že konkrétne v tomto prípade nemožno hovoriť o splnení prvej podmienky generálnej klauzuly nekalej sútaže- konanie v hospodárskej súťaži. Alebo myslíte, že by sa tak dal vzťah o.z. a politickej strany kvalifikovať? Podľa môjho názoru by sa jednalo o pomerne extenzívny výklad.

   • Martin Husovec 6:17 pm dňa november 26, 2012 Trvalý odkaz | Odpovedať

    Ešte som sa nad tým hlbšie zamyslel. Fakt neviem ako si to odôvodnil súd. Ono je jasné, že predbežko je procesný prostriedok, ale súd musí vidieť nejaký nárok, pre ktorého ochranu to povolí. Z hľadiska hmotnoprávneho však:

    a) právo zo známky podľa § 8 a nasl. ZoOchrZ neejestvuje, keďže známka nie je zapísaná,
    b) nekalá súťaž podľa § 44 a nasl. ObchZ je neuplatniteľná, lebo politická súťaž nie je hospodárskou súťažou (doktrinálny názor, nielen prof. Hajna, ale aj nemeckej právnej vedy, ktorý má navyše zmysel, pretože inak by politická súťaž nebola taká voľná a padalo by tam mnoho žalôb)
    c) právo z názvu právnickej osoby podľa § 19b ObčZ nemožno uplatniť, pretože registrované občianske združenie má iný názov.
    d) veľmi teoreticky by sa dal uplatniť škodový nárok z § 424 (“Za škodu zodpovedá aj ten, kto ju spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom.”), keďže dobré mravy sú tu ponímané širšie, a na ochranu tohto nároku by sa žiadala predbežka, ale to zrejme vo veci urobené nebolo, plus je to dosť otázny právny základ.

    Ak ide o rovinu civilného práva a by sa takáto situácia stala v Nemecku, tak by sa mohol uplatniť len § 12 BGB, keďže narozdiel od nášho § 19b ObčZ sa neobmedzuje iba na ochranu názvu pri zriadení ale možno cez neho chrániť aj neregistrované názvy právnických osôb. Známky tu nemiešam, keďže politické strany si ich nemôžu registrovať pre ich “core” činnosť, keďže nejde ani o tovar ani o službu.

    Zhrnuté a podčiarknuté, som fakt zvedavý ako je tá predbežka odôvodnená a čo popri nejestvujúcom známkovom práve bolo ešte uplatnené.

    V rovine zákona č. 83/1990 o združovaní občanov je argumentačný priestor tiež malý, keďže § 6 ods. 4 vyžaduje len aby: “Názov združenia sa musí líšiť od názvu právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Československej socialistickej republiky.”

    Každopádne zaujímavá právna situácia, poukazuje aj na niektoré zlé nastavenia podľa slovenského práva na niekoľkých leveloch. Na druhej strane situácia nie je úplne neriešiteľná, no nie úplne v tomto štádiu IMHO.

  • OZ a politika 12:24 pm dňa november 26, 2012 Trvalý odkaz | Odpovedať

   Vďaka za post. Tiež ma pri prečítaní spomínaného článku napadli podobné otázky. Rovnako ako autor som zvedavý na odôvodnenie predbežka.

 • Martin Husovec 8:25 am dňa August 9, 2012 Trvalý odkaz
  Značky: , , , trade marks,   

  KS Banská Bystrica – prevod domény viagra.sk 

  Prinášame jediné doménové rozhodnutie Krajského súdu, ktoré ukladá sporný prevod doménového mena. Okrem tohto rozhodnutia na Slovensku prevod umožnili opäť dva krát Okresný súd v Banskej Bystrici vo veciach spinalis.sk a illy.sk. Rozhodnutie viagra.sk je prvé, ktoré potvrdil aj Krajský súd.

  Okrem prevodných judikátov na Slovensku existujú samozrejme aj ďalšie rozhodnutia týkajúce sa domén. Najznámejšie asi rozhodnutie Najvyššieho súdu rover.sk alebo aj recentné rozhodnutie deceunik.sk.

  (Viac …)

   
 • Tomáš Klinka 3:04 pm dňa July 3, 2012 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , Najvyšší súd SR, , správne konanie, , trade marks,   

  Ku kontradiktórnosti v sporových konaniach podľa zákona o ochranných známkach 

  Právna veta:

  Zákon o ochranných známkach neustanovuje Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky povinnosť preskúmať z úradnej povinnosti skutočnosti, či neexistujú prípadné ďalšie dôkazy na to, aby bol zápis ochrannej známky ponechaný v platnosti. Pasivitu majiteľa ochrannej známky pri dokazovaní v konaní o vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú nemožno považovať za dôvod pre vyhodnotenie správnej úvahy Úradu priemyselného vlastníctva SR ako nezákonnej.

   (Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 3. októbra 2011, sp. zn. 3 Sžhuv/3/2011)

   

  Najvyšší súd Slovenskej republiky                                                                                                                                                                                                                                                                                     3 Sžhuv/3/2011

  ROZSUDOK

  V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

   

  Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu: L. A. de C. le B., Z., F. C., F., právne zastúpeného advokátkou Mgr. K. B. so sídlom v B., proti žalovanému: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici, Jána Švermu č. 43, za účasti ďalšieho účastníka: Ing. V. L. – L. D. so sídlom v B., právne zastúpenej patentovým zástupcom Ing. R. P., so sídlom v I. P. D., v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. MOZ 702302 II/104-2010 zo dňa 30.08.2010, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 1 Scud/9/2010-65 zo dňa 23. marca 2011, jednomyseľne

  r o z h o d o l : 

   

  Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 1 Scud/9/2010-65 zo dňa 23. marca 2011 p o t v r d z u j e.

  Žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a.

  O d ô v o d n e n i e

   

  Napadnutým rozsudkom krajský súd zamietol žalobu žalobcu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. MOZ 702302 II/104-2010 zo dňa 30.08.2010, ktorým žalovaný vo veci návrhu Ing. V. L. – L. D. na vyhlásenie medzinárodnej ochrannej známky „PHYTOSOYA.“ za neplatnú pre územie Slovenskej republiky, v konaní o rozklade žalobcu podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 35 ods. 3 zák. č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 7 písm. f/ zák. č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach rozhodol, že medzinárodná ochranná známka č. 702302 sa vyhlasuje za neplatnú pre územie Slovenskej republiky pre tovary „pharmaceutical, veterinary products, sanitary products, sanitary products for medical use and for personal hygiene, dietetic substnaces for medical use“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Medzinárodná ochranná známka č. 702302 zostáva v platnosti na území Slovenskej republiky pre tovary v triede 3 a pre tovary „medical or sanitary disinfectants (excluding soaps)“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Kaucia sa podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach vracia navrhovateľovi.

  Krajský súd v odôvodnení rozsudku uviedol, že zo správneho spisu vyplýva, ţe dňa 12.12.2007 podala Ing. V. L. – L. D. návrh na výmaz medzinárodne zapísanej ochrannej známky č. 702302 „PHYTOSOYA“ majiteľa – spoločnosti žalobcu (zapísanej do registra medzinárodných ochranných známok s platnosťou na území Slovenskej republiky od 28.01.2005 pre uvedené tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb) podľa dôvodu na výmaz ochrannej známky uvedeného v § 16 ods. 8 zák. č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach. Išlo o dôvody konfliktu zápisu medzinárodnej ochrannej známky „PHYTOSOYA“ s nezapísaným označením navrhovateľky „FYTOSOJA.“, ktoré malo podľa navrhovateľky nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť pred dňom podania návrhu na národný zápis napadnutej ochrannej známky „PHYTOSOYA“ pre územie Slovenskej republiky.

  Žalovaný vyhovel návrhu navrhovateľky, pričom na prvostupňovom správnom orgáne sa postupovalo podľa § 16 ods. 8 zák. č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach a na druhostupňovom orgáne sa už postupovalo podľa nového zákona o ochranných známkach a to § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. f/ zák. č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach.

  Podľa § 54 ods. 3 zák. č. 506/2009 Z.z. ak bol pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona podaný návrh na výmaz ochrannej známky podľa doterajšieho zákona, považuje sa za návrh na zrušenie ochrannej známky alebo za návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa tohto zákona. Na posúdenie splnenia podmienok návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, na konanie o tomto návrhu a jeho účinkoch sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona.

  Podľa § 35 ods. 3 zák. č. 506/2009 Z.z. úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

  Podľa § 7 písm. f/ zák. č. 506/2009 Z.z. označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len „námietky“) podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny obsah.

  Podľa § 245 ods. 2 O.s.p. pri rozhodnutí, ktoré správny orgán vydal na základe zákonom povolenej voľnej úvahy (správne uváženie), preskúmava súd iba, či také rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Súd neposudzuje účelnosť a vhodnosť správneho rozhodnutia.

  Krajský súd mal za to, že rozhodnutia žalovaného a to prvostupňové, ako aj druhostupňové vychádzali zo zisteného skutkového stavu, najmä z dokladov a podaní, ktoré boli predložené účastníkmi konania (§ 52 ods. 3 zák. č. 506/2009 Z.z., § 42b zákona č. 55/1997 Z.z.). Podľa názoru súdu správne orgány rozhodli vo veci v súlade s uvedenou právnou úpravou pri naplnení správneho procesného postupu. Dôkazy, ktoré boli predložené účastníkmi ohľadom skutkových otázok boli logicky a správne vyhodnotené. Krajský súd nezistil ani rozpory v úsudku správneho orgánu, ktorý bol logickým záverom vychádzajúcim zo vstupov a premís, ktoré boli predmetom konania. V danom prípade išlo o rozhodnutie správnych orgánov vydané na základe povolenej správnej úvahy (správne uváženie). Zákonom (§ 245 ods. 2 O.s.p.) je založené voľné uváženie správneho orgánu aj vo veciach rozhodovania o ochranných známkach a toto uváženie nemôže súd nahradiť vlastným rozhodnutím, ani skúmať účelnosť vydaného rozhodnutia. Súd preskúmava iba to, či skutkové okolnosti, z ktorých pri voľnej úvahe správny orgán vychádzal boli zistené správnym procesným postupom, a či právny následok založený rozhodnutím nie je v rozpore so zákonom, a či rozhodnutie bolo z hľadiska aplikovanej právnej normy logické a úplné z hľadiska hodnotenia dôkazov.

  V danom prípade žalobca v rozklade spochybnil posúdenie iba jednej z hmotnoprávnych podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, a to podmienku nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia „FYTOSOJA“ v prospech navrhovateľky Ing. V. L.. Navrhovateľka výmazu aj podľa krajského súdu v konaní preukázala, že nezapísané označenie „F.“ používala od roku 1998, k čomu predložila v konaní množstvo dôkazov, ktoré sú uvedené v rozhodnutí žalovaného (nálepky, informačné letáky, objednávky produktov FYTOSOJA, doklady o platbách, inzercie a reklamné články v časopisoch, faktúry a objednávky k inzerciám v časopisoch, žiadosť na štátny zdravotný ústav z 23.11.1998 a ďalšie). V konaní nebolo preukázané, že by navrhovateľka bola iba sprostredkovateľkou v súvislosti s predajom a distribúciou výrobkov označených ochrannou známkou žalobcu.

  Krajský súd neuznal za podstatnú námietku v žalobe, že pokiaľ žalovaný dôkazy predložené žalobcom v rozklade nepovažoval za dostatočné na preukázanie tvrdení žalobcu, mal ho vyzvať na predloženie ďalších dokladov na preukazovanie výrobkov PHYTOSOYA na trhoch v Slovenskej republike. Krajský súd k tejto námietke uviedol, že v zákone o ochranných známkach je právna úprava pre daný prípad koncipovaná tak, že dôkaznú povinnosť preukázať tvrdené skutočnosti ohľadne preukázania existencie, ako aj neexistencie uplatnených námietkových dôvodov má účastník konania, ktorý takéto námietky podáva. Úrad rozhoduje na základe podaní a dôkazov, ktoré boli predloţené účastníkmi (§ 52 ods. 3 zák. č. 506/2009 Z.z.). Podľa § 51 ods. 5 zák. č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach aplikácia ustanovení §§ 32 aţ 34 Správneho poriadku, ktoré upravujú povinnosti pri zisťovaní podkladov pre rozhodnutie a dokazovanie sú pre účely konania vo veci ochranných známok vylúčené. Ustanovenie § 37 Správneho poriadku, na ktoré poukazoval žalobca v ţalobe síce nie je citovaným ustanovením § 51 ods. 5 vylúčené z konania pred úradom žalovaného, avšak toto ustanovenie neupravuje spôsob vykonávania dôkazov, ani neukladá správnemu orgánu povinnosť, aby vyzýval účastníkov konania na predloženie listín (dôkazov). Krajský súd opätovne poukázal na špeciálne ustanovenie zákona o ochranných známkach, § 52 ods. 3 zák. č. 506/2009 Z.z., podľa ktorého úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

  Proti tomuto rozsudku podal žalobca v zastúpení advokátkou včas odvolanie. Navrhoval, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že rozhodnutia žalovaného o rozklade č. MOZ 702302 II/104-2010 zo dňa 30.08.2010 zruší a vráti vec žalovanému na ďalšie konanie a rozhodnutie.

  Namietal, že ak navrhovateľ výmazu dôkazy predložené majiteľom známky spochybnil, majiteľ známky mal dostať možnosť svoje tvrdenia preukázať ďalšími dôkazmi. Podľa názoru žalobcu správny orgán mohol a mal vyzvať žalobcu na preukázanie používania známky PHYTOSOYA ďalšími dôkazmi, aby bol skutkový stav spoľahlivo zistený. Na pojednávaní konanom dňa 23.03.2011 žalobca na podporu svojich tvrdení predložil rozsudok Najvyššieho súdu SR vo veci 6 Sžh 1/2010 a poukazoval na právny názor, že „napriek tomu, že zákonodarca v zákone o ochranných známkach ustanovuje, že dôkazy predkladá žiadateľ a namietateľ, správne orgány oboch stupňov nezbavuje povinnosti náležite zistiť skutkový stav (§ 32 Správneho poriadku) a za tým účelom pokiaľ účastník správneho konania tvrdí, a to aj v odvolaní, že vo veci nebol zistený skutkový stav dostatočne, treba ho vyzvať na predloženie dôkazov preukazujúcich dôvodnosť jeho tvrdení“.

  Nezapísané označenie FYTOSOJA mohlo používaním nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť pre určité výrobky jeho majiteľa, čo jeho majiteľ preukazoval v správnom konaní. Označenie však rozlišovaciu spôsobilosť môže rovnako aj stratiť, a napríklad práve v prípade, ak sú na trhu súčasne prítomné zhodné výrobky označené podobnými označeniami, patriace odlišnému subjektu alebo subjektom. Žalobca je presvedčený, že následkom skutočnosti, že na trhu Slovenskej republiky boli v čase pred začiatkom platnosti ochrannej známky PHYTOSOYA súčasne prítomné zhodné výrobky PHYTOSOYA a FYTOSOJA rôznych subjektov. Nezapísané označenie FYTOSOJA stratilo svoju rozlišovaciu spôsobilosť ešte pred začiatkom platnosti ochrannej známky PHYTOSOYA. Vôbec nebolo nevyhnutné, aby dôkazy boli za obdobie, keď navrhovateľ preukázal požívanie nezapísaného označenia, t.j. ešte v období pred uzavretím distribučnej zmluvy (pred rokom 2004), ako to konštatuje krajský súd. Žalovaný otázku možnej straty rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia FYTOSOJA pred začiatkom platnosti ochrannej známky PHYTOSOYA na území Slovenskej republiky vôbec nehodnotil. Rovnako súd nezhodnotil a nezobral do úvahy dôkaz predložený žalobcom, že žalovaný v iných konaniach vyzýva účastníkov na vyjasnenie alebo preukázanie skutočností, o ktorých vznikla pochybnosť a takto zisťuje skutočný stav veci.

  Žalovaný vo vyjadrení zo dňa 10.06.2011 k odvolaniu žalobcu navrhoval, aby odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdil. Uviedol, že už v konaní pred prvostupňovým orgánom zdôraznil, že konanie o vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú vedené pred žalovaným je konaním sporovým, pre ktoré je príznačné, že majiteľ ochrannej známky a navrhovateľ vyhlásenia známky za neplatnú stoja v protichodnom postavení, obhajujú svoje protichodné záujmy a ich záujem na výsledku konania je protichodný. Sporové konanie pred žalovaným má kontradiktórny charakter. Zásadu, že skutkový stav musí byť zistený spoľahlivo, je v predmetom konaní potrebné interpretovať s ohľadom na zásadu kontradiktórnosti a zásadu prejednávaciu, ktoré sú premietnuté aj do úpravy dokazovania v § 52 zák. č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach. Žalobcom citovaný právny názor Najvyššieho súdu SR bol nesprávne interpretovaný vo veci konania o vyhlásenie ochrannej známky „PHYTOSOYA“ za neplatnú pre územie SR. Najvyšší súd SR v rozsudku sp. zn. 6 Sžh 1/2010 uvádza, že „…odvolací súd dospel k záveru, že v danej veci bol nedostatočne zistený skutkový stav, pretože žalovaný sa náležite nevyporiadal s námietkou žalobcu, že prvostupňový orgán nevychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu veci…“. 

  Práve skutočnosť, že námietka nedostatočne zisteného skutkového stavu bola v konaní vo veci námietok proti zápisu označenia „SecuriLas“ do registra ochranných známok uplatnená už v rozklade proti prvostupňovému rozhodnutiu je tým detailom, ktorý spôsobuje neaplikovateľnosť žalobcom citovaného právneho názoru Najvyššieho súdu SR v preskúmavanom prípade. Žalovaný v tejto súvislosti zdôraznil, že žalobca namietal nedostatočne zistený skutkový stav prvýkrát až v žalobe, podanej v zmysle druhej hlavy, piatej časti O.s.p. To znamená, že takáto námietka nebola počas správneho konania vedeného pred žalovaným uplatnená. Námietku, že prvostupňový správny orgán žalovaného nevychádzal zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci, nemohol žalobca v rozklade proti prvostupňovému rozhodnutiu žalovaného ani uplatniť, pretože v určitej fáze správneho konania pred žalovaným bol žalobca procesne pasívny. Žalobca sa nevyjadril k návrhu na vyhlásenie neplatnosti medzinárodnej ochrannej známky č. 702302 „PHYTOSOYA” pre územie SR, ktorý mu bol preukázateľne doručený na vyjadrenie a preto prvostupňový orgán žalovaného rozhodol podľa obsahu spisu.

  Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.), preskúmal odvolaním napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa v rozsahu a z dôvodov uvedených v odvolaní (§ 212 ods. 1 O.s.p.) bez nariadenia pojednávania (§ 250ja ods. 2 veta prvá O.s.p.) a po tom, ako bolo oznámenie o verejnom vyhlásení rozsudku vyvesené na úradnej tabuli súdu a na internetovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky http://www.supcourt.gov.sk, http://www.nsud.sk, najmenej päť dní vopred, v senáte rozhodol pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01. mája 2011) a rozsudok podľa § 250ja ods. 3, druhá veta O.s.p. v spojení s § 219 ods. 1, 2 O.s.p. ako vecne správny potvrdil.

  Podľa § 219 ods. 2 O.s.p. ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

  Podľa § 245 ods. 2 O.s.p. pri rozhodnutí, ktoré správny orgán vydal na základe zákonom povolenej voľnej úvahy (správne uváženie), preskúmava súd iba, či také rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Súd neposudzuje účelnosť a vhodnosť správneho rozhodnutia.

  Najvyšší súd sa stotoţnil s právnym názorom krajského súdu, že aplikáciu ustanovenia § 35 ods. 3 zák. č. 506/2009 Z.z. v spojení s § 7 písm. f/ zák. č. 506/2009 Z.z. žalovaný uskutočňuje na základe správnej úvahy. Táto skutočnosť priamo vplýva na rozsah súdneho prieskumu zákonnosti napadnutého rozhodnutia.

  Podľa § 35 ods. 3 zák. č. 506/2009 Z.z. úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

  Podľa § 7 písm. f/ zák. č. 506/2009 Z.z. označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len „námietky“) podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny obsah.

  Podľa správnej úvahy ţalovaného napadnutá ochranná známka „PHYTOSOYA” je jednoslovná, kde všetky písmená sú veľké. Nezapísané označenie takisto prestavuje jednoslovný výraz „FYTOSOJA“. Pri posudzovaní zameniteľnosti napadnutej ochrannej známky a nezapísaného označenia z vizuálneho hľadiska možno konštatovať, že ide o takmer zhodné slová, ktoré sa odlišujú len na začiatku, kde v jednom prípade začína porovnávané označenie písmenom „F“ a v druhom „PH“ a v predposlednom písmene, kde v prípade napadnutej ochrannej známky sa vyskytuje písmeno „Y“, v nezapísanom označení písmeno „J“. Pri vizuálnom vnímaní týchto slov však spotrebiteľ získa podobný vizuálny vnem, pretože ide o tie isté slová (len v prepise do iného jazyka, v ktorom sú tiež veľmi podobné). Navyše spotrebiteľ nemá väčšinou v praxi možnosť porovnávať označenia vedľa seba, spoliehať sa môţe len na pamäťový vizuálny vnem. Z fonetického hľadiska možno konštatovať ich fonetickú zhodnosť. Obe porovnávané označenia budú foneticky reprodukované ako „fytosoja“. Rovnako je daná aj ich sémantická zhodnosť. Tieto závery neboli spochybňované žalobcom.

  Sporným bol skutkový stav týkajúci sa času nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia „FYTOSOJA“ v prospech navrhovateľky Ing. V. L. v období pred dňom 28.01.2005. Išlo o identifikáciu tovarov označovaných ochrannou známkou “PHYTOSOYA“ a nezapísaným onačením “FYTOSOJA“ na území Slovenskej republiky. Najvyšší súd poukazuje na to, že išlo v prvom rade o otázku skutkovú. Teda o otázku skutkových tvrdení a následného dokazovania ich pravdivosti. Žalobca ako účastník konania má povinnosť tvrdenia a bremeno dokazovania (§ 52 ods. 1 zák. č. 506/2009 Z.z.). Podľa § 52 ods. 3 zák. č. 506/2009 Z.z. úrad rozhoduje na základe úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené. Z uvedených ustanovení jednoznačne vyplýva kontradiktórnosť konania.

  Žalobca potvrdil, že návrh na výmaz za účelom vyjadrenia mu bol doručený dňa 15.07.2008. Žalobca sa k podanému návrhu na výmaz nevyjadril, nakoľko bol presvedčený, že vzhľadom na okolnosti prípadu, keď má svoju medzinárodnú ochrannú známku č. 702302 PHYTOSOYA už od roku 1998 zapísanú a platnú v desiatkach krajín sveta, pričom ju skutočne aj používa, návrhu na výmaz nemôže byť vyhovené. K podanému návrhu na výmaz sa preto nevyjadril. V rozklade žalobca predložil distribučnú zmluvu zo dňa 17.03.2004 uzavretú so spoločnosťou I., s.r.o. Navrhovateľka výmazu však predložila dôkazy o používaní nezapísaného označenia pred týmto dátumom, od roku 1999. Žalobca neoznačil relevantné dôkazy na preukázanie straty rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia „FYTOSOJA“.

  Najvyšší súd konštatuje, že zákon o ochranných známkach neustanovuje žalovanému povinnosť preskúmať z úradnej povinnosti skutočnosti, či neexistujú prípadné ďalšie dôkazy na to, aby bol zápis ochrannej známky ponechaný v platnosti. Výrok rozhodnutia žalovaného zodpovedá skutkovému stavu zistenému z vykonaných dôkazov, označených účastníkmi konania. Ide o rozhodnutie v administratívnom konaní, ktoré zodpovedá spôsobu dokazovania podľa § 52 zák. č. 506/2009 Z.z. V rámci správnej úvahy má žalovaný možnosť vytvárať si úsudok na vec v tolerančnom pásme. Pasivitu žalobcu pri dokazovaní v konaní o výmaz ochrannej známky nemožno považovať za dôvod pre vyhodnotenie správnej úvahy žalovaného ako nezákonnej.

  O trovách konania rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa 250k ods. 1 O.s.p. v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p. a § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p. tak, že žalobcovi , ktorý nemal úspech v odvolacom konaní nepriznal náhradu trov odvolacieho konania. Žalovaný mal v odvolacom konaní úspech a súčasne bol zastúpený advokátom. Ustanovenie § 250k ods.1 O.s.p. neupravuje nárok žalovaného správneho orgánu na náhradu trov. Súd vychádza z toho, že procesná obrana zákonnosti napadnutého rozhodnutia je súčasťou plnenia úloh správneho orgánu v rámci jeho vecnej kompetencie.

   

  P o u č e n i e: Proti tomuto rozsudku opravný prostriedok nie je prípustný.

  V Bratislave dňa 03. októbra 2011

  JUDr. Ivan R U M A N A, v. r.

  predseda senátu

   

  Môj komentár: 

  (výňatok z článku KLINKA T.: Sporové konanie ako špecifický typ správneho konania. IN: Zborník príspevkov zo sekcie správne právo medzinárodnej vedeckej konferencie PRÁVO AKO ZJEDNOCOVATEĽ EURÓPY – VEDA A PRAX (21-23. októbra 2010), str. 49-57: 

  Zásada kontradiktórnosti, prejednacia zásada a zásada formálnej pravdy

  V sporovom konaní sa prirodzene očakáva, že samotné zúčastnené strany majú osobný záujem na svojom úspechu v konaní, a budú preto procesne aktívne. Povinnosťou správneho orgánu je vytvoriť optimálne podmienky pre uplatnenie zásady kontradiktórnosti, pričom úzkostlivo dbá na dodržanie zásady rovnosti účastníkov. Akékoľvek pochybenie správneho orgánu s dopadom na rovnosť účastníkov v procese dokazovania, najmä neoboznámenie účastníka so všetkými úkonmi protistrany, býva dôvodom na zrušenie rozhodnutia správnym súdom. Kontradiktórnosť v uvedenom význame presahuje rámec sporového konania a platí ako univerzálny princíp správneho konania, ktorý by sa mohol vzťahovať dokonca aj na zúčastnené osoby.[1] Kontradiktórny princíp chápaný ako subjektívne procesné právo je tiež súčasťou práva na dobru správu ako ho načrtáva čl. 41 Charty základných práv Európskej únie (2000/C 364/01).

  Kontradiktórny rozmer sporového konania osobitné zákony môžu podporiť tým, že sankcionujú kvalifikovanú pasivitu odporcu. Ak sa napríklad prihlasovateľ ochrannej známky nevyjadrí k námietkam v určenej lehote, Úrad priemyselného vlastníctva SR konanie o prihláške zastaví podľa § 31 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Na tento nepriaznivý následok nečinnosti musí byť prihlasovateľ upozornený. Do určitej miery možno nájsť paralelu v inštitúte rozsudku pre zmeškanie v zmysle § 153b Občianskeho súdneho poriadku.

  Účastníci sporového konania majú tak povinnosť tvrdenia ako aj s tým spojenú dôkaznú povinnosť. Úspech v konaní závisí najmä od riadneho splnenia oboch týchto procesných povinností. Povinnosť tvrdenia nebýva chápaná natoľko striktne ako v súdnom konaní. Ak účastník konania výslovne neuvádza niektorú dôležitú skutočnosť, avšak z dôkazov, ktoré sám predložil, táto skutočnosť jednoznačne vyplýva, správny orgán bude na ňu v konaní prihliadať. Problematickejšou sa javí situácia, keď by mali byť tvrdenia účastníka preukazované dôkazmi predloženými protistranou. Krajský súd v Banskej Bystrici pri prieskume rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva SR o námietkach proti zápisu ochrannej známky dospel k inému právnemu názoru: 

  Aj keď dôkazné bremeno leží na namietateľovi [ktorý je v sporovom konaní v pozícii navrhovateľa; pozn. T.K.], neznamená to, že by správny orgán rešpektujúci zásadu materiálnej pravdy nemohol v rámci vykonávania dokazovania a hodnotenia dôkazov predložených (označených) namietateľom zohľadniť aj dôkazy označené iným účastníkom a tieto hodnotiť vo vzájomnej súvislosti. Preto pokiaľ by predložený, alebo označený dôkaz namietateľom nemal úplnú vypovedaciu schopnosť, avšak táto by bola doplnená dôkazom iného účastníka konania, nemožno potom hovoriť o neunesení dôkazného bremena namietateľom, keďže sporná skutočnosť v zásade bola preukázaná.“

  (rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2010, č. k. 23S/24/2009-110) 

  Vo vyššie uvedenom rozsudku sa súd priklonil k záveru, že aj v sporovom konaní, akým nepochybne je konanie o námietkach proti zápisu ochrannej známky, platí zásada materiálnej pravdy, ktorú je správny orgán povinný rešpektovať pri hodnotení dôkazov predložených účastníkmi. Účastník sporového konania tak môže čeliť prekvapivému hodnoteniu dôkazov zo strany správneho orgánu, keď dôkaz, ktorý predložil na podporu svojho skutkového tvrdenia, správny orgán vyhodnotí v jeho neprospech. Za istých okolností môže dôjsť k stretu so zásadou ochrany legitímneho očakávania účastníka. Napríklad v prípade, že účastník predloží ako dôkaz rozsiahlu publikáciu o hrúbke niekoľko sto strán a výslovne označí jednu stranu, na ktorú sa odvoláva, správny orgán by nemal vo zvyšnej časti publikácie iniciatívne vyhľadávať skutočnosti v neprospech tohto účastníka. Zásada kontradiktórnosti totiž pripomína, že úlohou správneho orgánu je v prvom rade ponúknuť predloženú publikáciu na vyjadrenie druhej strane a ponechať identifikáciu prípadných rozporov na jej uvážení. Podľa názoru autora správny orgán môže v sporovom konaní vyhodnotiť v neprospech účastníka ním predložené dôkazy iba výnimočne, najmä vtedy keď z nich určitý, pre účastníka nepriaznivý skutkový záver jednoznačne vyplýva; inak by mal konštatovať prosté nepreukázanie tvrdenia účastníka. Ako výkladové vodítko pri hodnotení dôkazov by mohla slúžiť aj zásada, že nikto rozumný dobrovoľne nepredkladá dôkazy svedčiace proti nemu samému; ide o variáciu známej procesnej zásady rímskeho práva Nemo tenetur edere instrumenta contra se – Nikto nie je povinný vydať listiny (dôkazy) proti sebe. Odlišnou otázkou je hodnotenie vzájomne odporujúcich si dôkazov, ku ktorému Najvyšší súd SR vyslovil nasledovný právny názor:

   „Hodnotenie dôkazov v zmysle zásady voľného hodnotenia dôkazov nemôže byť ľubovoľné. Podľa názoru odvolacieho súdu môže správny orgán pristúpiť k hodnoteniu dôkazov v zmysle zásady voľného hodnotenia dôkazov len potom, ak vykonal všetky úkony s cieľom odstrániť existujúce rozpory v dôkazoch.“

  (rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Sž-o-KS 126/2006) 

  Z § 3 ods. 4 Správneho poriadku, ktorý vyjadruje zásadu materiálnej pravdy, vyplýva, že skutkový stav musí byť zistený spoľahlivo.[2] Ako interpretovať túto zásadu v sporovom konaní? Východiskom musí byť opäť zásada kontradiktórnosti a s ňou spojený presun ťažiska zisťovania skutkového stavu zo správneho orgánu na účastníkov; inak by existovalo značné riziko porušenia zásady rovnosti. Správny orgán vychádza zo zhodných tvrdení účastníkov a nedokazuje skutočnosti, ktoré medzi nimi nie sú sporné. Spoľahlivosť zistenia skutkového stavu v sporovom konaní je potrebné vnímať s ohľadom na otázku logickej nadväznosti komplexnej hodnotiacej správnej úvahy na jednotlivé skutkové závery, a nie ako spoľahlivosť in abstracto.  Pojem formálna pravda, ktorý sa v občianskom práve procesnom používa na vyjadrenie racionálnej limitácie zisťovania skutkového stavu rozsahom a obsahom procesných úkonov účastníkov, je potom možné použiť aj v sporovom konaní pred správnym orgánom. Akceptovaním názoru, že zásada formálnej pravdy nemá miesto v platnej právnej úprave sporového konania,[3] by sme popreli samotnú podstatu sporového konania spočívajúcu v zmene postavenia správneho orgánu a účastníkov konania  pri zisťovaní skutkového stavu veci. Inšpirujúce je aj legislatívne riešenie priamo z nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva, ktoré v oblasti dokazovania výslovne r0ozlišuje medzi konaniami inter partes, kde sa uplatňujú relatívne dôvody (t.j. námietkové dôvody) a všetkými ostatnými konaniami[4]


  [1] Pozri publikáciu z konferencie ADMINISTRATIVE PROCEDURES IN EU MEMBER STATES, ktorá je dostupná na http://www.oecd.org/dataoecd/49/34/42754772.pdf (27.10.2010)

   [2] Pre porovnanie, § 3 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu znie: „Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, která je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.“

  [3] „Právna teória pozná aj pojem formálna pravda, pri ktorej sa správny orgán môže uspokojiť s tým, čo ako skutkovú podstatu uvádzajú jednotliví účastníci. Táto zásada by sa de lege ferenda mohla uplatniť v konaniach, kde účastníci stoja v protichodnom postavení“ SOBIHARD, J.: Správny poriadok. Komentár IURA EDITION. 2004, str. 54

  [4] Podľa čl. 76 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva v konaniach pred úradom úrad preskúma skutočnosti ex offo; v konaniach týkajúcich relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však úrad pri svojom skúmaní obmedzí na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania.

   
 • Martin Husovec 8:57 pm dňa May 27, 2012 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: average consumer, , , správne uváženie, trade marks,   

  Rozsudok NS – Milka v. Mila 

  Súd: Najvyšší súd SR
  Sudca: v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jany Zemkovej, PhD.
  Spisová značka: 3 Sžhuv 1/2009

   
  (Viac …)

   
 • Martin Husovec 7:22 am dňa April 20, 2012 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: distinctive character, , , trade marks   

  Rozsah súdneho prieskumu správnej úvahy ÚPV SR 

  Krajský súd Banská Bystrica potvrdzuje, že v oblasti duševného vlastníctva má zrejme najlepšiu expertízu. Rozhodnutie, sp. 23S/71/2011, vydané sudkyňou JUDr. Drahomírou Mikulajovou, je veľmi pekným čítaním o tom ako sa má preskúmavať správna úvaha ÚVP SR pri zápise trojrozmernej ochrannej známky.

  Súd sa stotožňuje so stanoviskom žalovaného, že rozhodnutie o tom, či prihlásené označenie má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť je vydané na základe zákonom povolenej voľnej úvahy – správneho uváženia. V takomto prípade súdy nie sú oprávnené vlastnou úvahou nahrádzať hodnotenie skutkových otázok, ktoré vykonal správny orgán na základe správneho uváženia.

  Vzhľadom na to, že žalobca v žalobe napadol správne uváženie žalovaného, vyhodnotenie jednotlivých aspektov v rámci správneho uváženia, súd preskúmaval v medziach žaloby, či rozhodnutie správneho orgánu nevybočilo z hľadísk ustanovených zákonom. Prieskum súd zameral na posudzovanie otázky, či správny orgán vychádzal z náležito zisteného skutkového stavu veci, či správne aplikoval relevantný právny predpis a tiež na zisťovanie či žalobou napadnuté rozhodnutie je zrozumiteľné a náležite odôvodnené a to osobitne v nadväznosti na aplikovaný inštitút správneho uváženia. Súdy pokiaľ preskúmavajú rozhodnutia vydané na základe správneho uváženia posudzujú tiež to, či sú v súlade s pravidlami logického uvažovania, a či závery ku ktorým dospel správny orgán vo svojom rozhodnutí boli zistené riadnym procesným postupom. Súd poukazujúc na vyššie konštatované pravidlá pri preskúmavaní rozhodnutia správneho orgánu vydaného na základe správneho uváženia, venoval pozornosť aj tomu, či bola na predmetnú vec aplikovaná právna norma, spôsobom bežným v rozhodovacej činnosti úradu.

  Súdny prieskum v konaní podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. nie je absolútny. V predmetnej veci bol súdny prieskum relativizovaný jednak skutočnosťou, že súd je viazaný žalobou, t.j. preskúmava vec v zásade v medziach žaloby a jednak tým, že súd preskúmava rozhodnutie vydané na základe správneho uváženia, t.j. súd posudzuje iba, či rozhodnutie nevybočilo z hľadísk ustanovených zákonom.Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti súd zastáva názor, že bol oprávnený posudzovať správne uváženie, hodnotiaci proces, nie však samotný výsledok správnej úvahy a v žiadnom prípade súd týmto rozhodnutím nenahrádza uváženie správneho orgánu vlastným uvážením, t.j. nenahrádza rozhodnutie správneho orgánu vlastným tvrdením, že prihlasované označenie má rozlišovaciu spôsobilosť. Súd zaujíma stanovisko len k postupu správneho orgánu v procese správneho uváženia zastávajúc názor, že súd konajúci podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. je povolaný na takúto kontrolu vrámci posudzovania zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu vydaného na základe správneho uváženia v rozsahu danom v § 245 ods. 2 O.s.p.

  Posudzujúc dodržanie vyššie uvedených zásad pri správnom uvážení súd zastáva názor, že došlo k vybočeniu z hľadísk zákona, a to § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach v spojení s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb., porušeniu zásady správneho konania, že v skutkovo zhodných alebo v podobných prípadoch musí správny orgán rozhodovať rovnako, inak rozhodnutie je nepredvídateľné, oslabuje stav právnej istoty, je rozporné s článkom 1 ods. 1 Ústavy SR . V zásade možno súhlasiť s vyjadrením žalovaného, že je potrebné prihliadať na skutkový stav v jednotlivých veciach, ich osobitosti, špecifiká ako aj s tým, že každé konanie vo veciach ochranných známok je samostatným správnym konaním, avšak skutkový stav sa javí ako zjavne podobný ak ide o rovnaký druh prihláseného označenia (priestorová ochranná známka – fľaša) pre rovnaký druh tovaru (alkoholické nápoje). Správna úvaha pri rovnakom skutkovom stave by sa mala uberať rovnakým smerom, t.j. otázka, či tento druh prihlasovaného označenia pre rovnaký tovar je rozlíšenia spôsobilé musí byť posudzované podľa rovnakých kritérií a záver musí byť náležite vyargumentovaný. Pokiaľ rozhodnutie vydané na základe správneho uváženia, konkrétne správna úvaha správneho orgánu nie je náležite odôvodnená, potom rozhodnutie nespĺňa náležitosti ustanovenia § 47 ods. 3 správneho poriadku, čo je dôvodom pre zrušenie rozhodnutia podľa § 250j ods. 2 písm. d/ O.s.p.

  Podľa názoru súdu nemá vnútornú logiku, ak o veci skutkovo zhodnej z pohľadu predmetu posudzovania a rovnakých kritérií posudzovania podá správny orgán inú odpoveď. Hodnotiaci proces nevyznieva objektívne, ak si správny orgán protirečí vo svojich záveroch v obdobných veciach. Súd považuje za neakceptovateľný rôzny prístup správneho orgánu pri aplikácii toho istého zákona vyústiaceho do iného záveru a to bez presvedčivého odôvodnenia svojej úvahy.

  V rámci hodnotenia správneho uváženia, súd preskúmaval aj hodnotiaci postup v rámci vykonávaného dokazovania. Správny orgán vo svojich záveroch konštatuje, že sa jedná o bežný tvar neodlišujúci sa od bežných tvarov balenia tovarov, avšak toto nepodložil žiadnym dôkazom, neuviedol zrušenie rozhodnutia podľa § 250j ods. 2 písm. d/ O.s.p.

  Podľa názoru súdu nemá vnútornú logiku, ak o veci skutkovo zhodnej z pohľadu predmetu posudzovania a rovnakých kritérií posudzovania podá správny orgán inú odpoveď. Hodnotiaci proces nevyznieva objektívne, ak si správny orgán protirečí vo svojich záveroch v obdobných veciach. Súd považuje za neakceptovateľný rôzny prístup správneho orgánu pri aplikácii toho istého zákona vyústiaceho do iného záveru a to bez presvedčivého odôvodnenia svojej úvahy.

  V rámci hodnotenia správneho uváženia, súd preskúmaval aj hodnotiaci postup v rámci vykonávaného dokazovania. Správny orgán vo svojich záveroch konštatuje, že sa jedná o bežný tvar neodlišujúci sa od bežných tvarov balenia tovarov, avšak toto nepodložil žiadnym dôkazom, neuviedol príklad žiadnej konkrétnej podobnej fľaše.

  Ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach bolo prevzaté z ustanovenia čl. 3 ods. 1 písm. b/ Smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22.10.2008, ktorá v článku 17 výslovne uvádza, že do registra ochranných známok sa nezapíšu ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Vzhľadom na nepriamy účinok smernice je nutné § 5 ods. 1 písm. b/ vykladať v súlade s ňou, t.j. prekážka zápisnej spôsobilosti je len u tých prihlásených označení, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Avšak z vyjadrení a postoja žalovaného vyplýva, že určitý stupeň rozlišovacej spôsobilosti k prihlásenému označeniu priznáva. Ak správny orgán priznal určitú mieru rozlišovacej spôsobilosti, avšak napriek tomu prihlášku zamietol, rozhodnuti vybočuje z hľadísk zákona (§ 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach, ktorý je nutné vykladať eurokomformným spôsobom v súlade so smernicou 2008/95/ES z 22.10.2008). Nie je v súlade so zákonom uplatňovať prísnejšie kritériá pre posudzovanie rozlišovacej spôsobilosti trojrozmerných ochranných známok, než v prípade iných druhov ochranných známok, nakoľko § 5 ods. 1 písm. b/ nerozlišuje rozlišovaciu spôsobilosť jednotlivých kategórií ochranných známok. Ak takto správny orgán postupuje, jeho hodnotiaci posudok pri správnom uvážení vybočuje z hľadísk zákona. Súd žalobnú námietku žalobcu o nesprávnej aplikácii ustanovenia § 5 ods. 1 písm. e/ zákona o ochranných známkach považuje za plne opodstatnenú. Zo stanoviska žalovaného k žalobe je zrejmé, že túto námietku uznal aj žalovaný. Súd sa stotožňuje so žalovaným, že aj v prípade nezákonnosti rozhodnutia pre nesprávnu aplikáciu § 5 ods. 1 písm. e/ zákona o ochranných známkach toto nemusí vyústiť do zrušenia rozhodnutia, keďže prihláška ochrannej známky bola zamietnutá aj z dôvodu § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach. V prípade, ak by súd dospel k záveru o zákonnosti rozhodnutia žalovaného pri aplikácii § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach, rozhodnutie ktorým bola zamietnutá prihláška by bolo správne, čo by viedlo k zamietnutiu žaloby.

  Relevantným pre rozhodnutie súdu sa preto stalo posúdenie zákonnosti napadnutého rozhodnutia ohľadom aplikovaného § 5 ods. 1 písm. b/ uplatneného dôvodu pre nezapísanie prihláseného označenia t.j. dôvodu, že označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Súd dodáva, že neposudzoval vec z iných hľadísk než boli predmetom konania a nezaoberal sa prípadnými inými prekážkami zápisu predmetnej prihlášky, resp. inými vadami v konaní, ktoré neboli namietané. Posudzoval vec len z hľadiska aplikovanej prekážky zápisu prihlásenej ochrannej známky, ktorú použil správny orgán ako dôvod pre zamietnutie zápisu označenia do registra.

  Dôvody zamietnutia zápisu označenia do registra
  § 5
  (1) Do registra sa nezapíše označenie, ak
  a) nespĺňa podmienky podľa § 2,
  b) nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
  c) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb,
  d) je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach,
  e) je tvorené výlučne tvarom výrobku, ktorý vyplýva z povahy samotného výrobku alebo je potrebný na dosiahnutie technického výsledku, alebo dáva výrobku podstatnú hodnotu,
  f) je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi,

  Celé rozhodnutie je tu.

   
 • Martin Husovec 5:22 pm dňa March 24, 2012 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , photos, , trade mark use, trade marks,   

  Pán prof Hajn vždy opakoval že § 44… 

  Pán prof. Hajn vždy opakoval, že § 44 ObchZ sa nevzťahuje na politickú súťaž.  Ako by ste ale navrhli riešiť tieto prípady pravdepodobnosti zámeny v názvoch politických strán? Cez § 19b ObčZ? Cez nekalé obchodné praktiky?

  A napokon, ešte jedna otázka.

  Ide o použitie označenia (ochrannej známky Google) v ‘obchodnom styku’ (čl. 5 Smernice o OchrZ) ak politická strana používa takéto označenie?

   
 • Martin Husovec 10:38 pm dňa December 3, 2011 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: amicus curiae, , , trade marks   

  EISI podalo dňa 26.11.2011 svoj historický prvý amicus curiae podanie (z lat. priateľ súdu) na Najvyšší súd SR. Hoci tento inštitút amerického práva náš právny systém nepozná, súd ho môže neformálne akceptovať vzhľadom na to, že jeho využívanie je vitálne pre demokraciu a občiansku spoločnosť. Amicus curiae znamená možnosť tretieho sektora obrátiť sa na súd ako jeho priateľ prezentujúc mu svoj názor na pred ním prejednávaný spor. Spor, v ktorom EISI podalo svoje amicus curiae sa týka správneho výkladu ustanovení zákona o ochranných známkach a princípu zneužitia práva. Veríme, že naše podanie zoberie Najvyšší súd SR v úvahu. Tu si ho môžete stiahnuť [.pdf]

  Viac info na našej stránke

   
  • Martin Husovec 12:15 pm dňa december 4, 2011 Trvalý odkaz | Odpovedať

   Dávnejšie o inštitúte amicus curiea písal ĽALÍK, T.: Úloha amicusa curiae a národných inštitúcií zaoberajúcich sa ľudskými právami, v nadväznosti na situáciu na Európskom súde pre ľudské práva. Justičná Revue č.4/09, strana 487.

c
napísať nový článok
j
ďalší článok/ďalší komentár
k
predchádzajúci článok/predchádzajúci komentár
r
odpoveď
e
upraviť
o
zobraziť/skryť komentáre
t
ísť na začiatok
l
ísť na prihlásenie
h
zobraziť/skryť nápovedu
shift + esc
zrušiť