Názor Mgr. et Mgr. Petr Mališ k autorskoprávnej ochrane fotografií http://www.elaw.cz/cs/pravo-it/592-pouivani-tzv-katalogovych-fotografii-na-internetu.html

Lze tedy konstatovat, že fotografie zboží, pořízená fotografem v ateliéru za účelem co nejpřesnějšího a nejlepšího vyobrazení tohoto zboží v propagačních materiálech, je chráněna jak autorské dílo, a fotograf je považován za autora (autorem ve smyslu § 5 autorského zákona může být vždy jen fyzická osoba, která dílo vytvořila).

Názor?