Zaujimané rozhodnutie nemeckého Bundesgerichtshof, ktoré sa zaoberá otázkou zodpovednosti klienta banky v prípade zneužitia jeho kreditnej karty inou osobou. Rozhodnutie nie je zatiaľ dostupné v písomnej podobe, ale obsahuje veľmi zaujímavé až kontroverzné stanovisko k limitáciu zodpovednosti za všeobecný delikt vzniknutý z porušenia prevenčnej povinnosti (nem. Sorgfaltspflicht – §§ 415 + 420 ObčZ)