Väčšia ochrana súkromia na internete

Minulý týždeň Európska komisia navrhla reformu ochrany osobných údajov, ktorá má najmä reflektovať internetový pokrok.

Medzi návrhy patrí:

  • vyššia miera zodpovednosti – spoločnosti budú musieť klientom oznámiť akýkoľvek náhodný únik alebo odcudzenie osobných údajov;
  • objasnenie skutočnosti, že v prípade, ak sa na opätovné použitie osobných údajov spoločnosťou vyžaduje predchádzajúci súhlas, tento súhlas musí byť poskytnutý výslovne – ľudia tak získajú prístup k svojim osobným údajom a budú ich môcť jednoduchšie preniesť k inému poskytovateľovi služieb;
  • posilnenie „práva byť zabudnutý“ – jednotlivci budú môcť požiadať o výmaz osobných údajov, ak spoločnosti alebo iné organizácie už nemajú žiadne oprávnené dôvody ich uchovávať;
  • uplatňovanie pravidiel EÚ v prípadoch, keď sú osobné údaje spracúvané mimo Európy – jednotlivci budú môcť požiadať o postúpenie veci orgánu na ochranu údajov vo svojom štáte, aj keď sú ich údaje spracúvané spoločnosťou so sídlom v krajine mimo EÚ.

Zároveň sa majú zvýšiť právomoci a oprávnenia vnútroštátnych orgánov dohliadajúcich na ochranu pri nakladaní s osobnými údajmi.

Odkaz na pripravované zmeny:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_9_en.pdf