Používanie kamerových systémov – najčastejšie otázky

Portál Najpravo.sk prináša zaujímavý rozhovor s Mgr. Libušou Staňovou, tlačovou tajomníčkou Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Najprávo: V nedávnej pamäti máme prípad, keď kamera na rodinnom dome zaznamenala správanie policajnej hliadky pri roztržke v obci, pričom následne bol tento záznam zverejnený v televíznom spravodajstve. Je vlastník záznamu povinný tento záznam vydať aj niekomu inému než je polícia? Napríklad poškodeným osobám, ak bol zaznamenaný trestný čin?


ÚOOU: To znamená, že vlastník záznamu nemôže poskytnúť tento záznam nikomu inému, len orgánom činným v trestnom konaní alebo v prípade, že to výslovne ustanovuje osobitný zákon.

Celý článok.