Rozhodnutie ku klamlivosti polievok VIFON

EISi získalo rozhodnutie Regionálnej a veterinárnej potravinovej správy (ŠVaPS), ktoré pre porušenie § 6 ods. 5 písm. b) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách nariadila polievky Vifon stiahnuť z trhu. Inšpektori ŠVaPS pri kontrole zistili, že výrobca instantných rezancových polievok zavádzal. „Instantné rezancové polievky sú označené ako “Bravčová”, “Kuracia”, “Slepačia” atď., pritom neobsahujú bravčové, kuracie, slepačie mäso, ale len ich arómu,“ . Pre priaznivcou práva nekalej súťaže tento prípad dobre pripomána, že aj štátne orgány sa u nás zapájajú do vymáhania (spotrebiteľského) nekalosúťažného práva, ktoré je značne europeizované.

VIFON je popredným vietnamským potravinovým producentom. Na trhu už pôsobí 45 rokov. V 90. rokoch začal s produkciou tradičných vietnamských jedál ako sú napríklad rezancové polievky, legendárna vietnamská polievka Pho s ryžovými rezancami a pod.

§ 6 ods. 5 písm. b) zákona o potravinách stanovuje:

Do obehu je zakázané uvádzať potraviny a) iné ako bezpečné, b) klamlivo označené alebo ponúkané na spotrebu klamlivým spôsobom, c) neznámeho pôvodu, d) po uplynutom dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti.

§ 9 ods. 2 zákona o potravinách stanovuje:

Za klamlivé označenie podľa osobitného predpisu /9/ sa pri označovaní potravín umiestnených na trh považuje také označenie, ktoré
a) uvádza spotrebiteľa do omylu, a to najmä

1. z hľadiska vlastností potraviny, najmä pokiaľ ide o charakter, identitu, vlastnosti, zloženie, množstvo, trvanlivosť, pôvod alebo miesto pôvodu, spôsob výroby alebo spracovania,
2. prisudzovaním takých vlastností alebo účinkov potraviny, ktoré jej neprislúchajú,
3. naznačením, že potravina má osobitné vlastnosti, pričom tieto vlastnosti majú v skutočnosti všetky podobné potraviny,

b) pripisuje potravine preventívne, liečebné alebo hojivé vlastnosti alebo na takéto vlastnosti odkazuje s výnimkou prírodných liečivých vôd a dietetických potravín na osobitné medicínske účely a tieto vlastnosti nemá.

Rozhodnutie č.k. 1171-2012-253- TAN – VIET SK. s.r.o.