CZ-NIC zmenil pravidlá ako reakciu na globtours.cz

Zuzana Průchová z CZ.NIC nás upozornila na zaujímavú zmenu pravidiel CZ.NIC. Hoci rozhodnutie NSČR vo veci globtours.cz ešte stále beží na Ústavnom súde ČR (viď amicus EISi), CZ.NIC sa rozhodol zrejme prechodné obdobie neistoty už teraz ošetriť konkrétnym rieším, ktoré sme predpokladali aj v našom článku Husovec, M. Je ešte stále možné žalovať o prevod domény? In Revue pro právo a technologie č. 6/2012. Zmena sa týka čl. 16.4, ktorý odteraz znie:

V případě, že rozhodnutí dle článku 16.3. stanoví povinnost zrušit registraci Doménového jména a neukládá zároveň povinnost převodu Doménového jména, sdružení CZ.NIC po zrušení registrace Doménového jména po dobu 1 měsíce od takového zrušení registrace neumožní opětovnou registraci téhož Doménového jména jiné osobě, než osobě, která se zrušení registrace vůči Držiteli domáhala, případně subjektu, na který taková osoba toto své právo písemně převedla. V případě, že osoba, která se zrušení registrace domáhala, či subjekt, na který taková osoba toto právo převedla, požádají v uvedené lhůtě o registraci Doménového jména, provede sdružení CZ.NIC jeho registraci na dobu 1 měsíce a Držitel je povinen vybrat si pro Doménové jménu Určeného registrátora.

Podľa našich informácií bolo doteraz ustanovenie použité raz. Akokoľvek teda rozhodne ÚSČR, žiadna katastrofa pre české doménové právo sa nekoná. Na druhej strane, ako uvádzame v našom amicuse, právo by materiálnu vynútiteľnost práva nemalo robiť závislou od dobrej vôle tretích strán (CZ.NIC a jeho pravidiel).