Jednotný systém alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v EÚ – Smernica o alternatívnom riešení sporov a Nariadenie o riešení sporov online

V novembri 2011 predložila Európska Komisia návrh novej legislatívnej úpravy jednotného systému alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (ARS). Predložený legislatívny balík obsahoval Návrh smernice o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (2011/0373 (COD)), ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/20004 a smernica 2003/22/ES a Návrh nariadenia o on-line riešení spotrebiteľských sporov (2011/0374 (COD)). Podľa Európskej Komisie správne fungujúca schéma ARS  prispeje k zvýšeniu dôvery spotrebiteľov v cezhraničný nákup a posilní ich ochranu. Väčší objem cezhraničných obchodov, osobitne on-line, poskytne aj nové príležitosti obchodníkom a má oživiť jednotný trh. Harmonizácia diverzifikovaných pravidiel týkajúcich sa ARS tak bola jednou z priorít EÚ, vyjadrených v „Single Market Act I“„Digital Agenda for Europe“. Pôvodne mali byť Smernica a Nariadenie prijaté do konca roka 2012. Nakoniec však, po vyše rok trvajúcom legislatívnom procese a niekoľkých zmenách, boli nové pravidlá 12.03.2013 v EP schválené.

Podľa vyjadrenia poslanca EP a  spravodajcu Smernice, Louisa Grecha (S&D, MT):

“Smernica o alternatívnom riešení sporov je víťazstvom tak pre nakupujúcich, ako aj pre predávajúcich. Rýchly a lacný celoúnijný mechanizmus riešenia sporov ušetrí spotrebiteľom miliardy eur ročne a podporí cezhraničný elektronický obchod, ktorý je kľúčovým stimulom pre jednotný trh EÚ,”

Spotrebitelia a obchodníci tak budú môcť svoje spory riešiť on-line i off-line, na lokálnej ako i cezhraničnej úrovni, prostredníctvom mimosúdnych ARS orgánov, ktoré sú členské štáty povinné zriadiť. Pre B2C elektronický obchod je osobitne významné nové Nariadenie, ktoré zavádza možnosť riešiť spory výlučne on-line (RSO). V zmysle Odôvodnenia 8 Nariadenia, RSO ponúka jednoduché, efektívne, rýchle a nízkonákladové mimosúdne riešenie sporov vzniknutých pri on-line transakciách. Za týmto účelom bude zriadená RSO platforma –  interaktívna webovú stránka, spravovaná Európskou komisiou, ktorá bude dostupná cez portál „Vaša Európa“, vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Prostredníctvom nej budú môcť spotrebitelia, zdarma a v nimi vybranom jazyku, podať sťažnosť. Obchodníci so sídlom na území Únie budú musieť  na svojich webových stránkach uviesť elektronický odkaz na platformu. Nová úprava tiež stanovuje, že príslušné ADR entity musia vyriešiť spor do 90 dní.
Text oboch dokumentov môžete nájsť tu.

Tlačová správa EP v SJ tu a Komisie v AJ je tu.