Aktualizácie od RSS Prepnúť vlákna komentárov | Klávesové skratky

 • Martin Husovec 4:51 pm dňa June 21, 2014 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , exhaustion, , software law   

  V ČR začali predávať použitý softvér 

  Idnes.cz informuje o novej službe na českom internete:

      Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že je legální, aby vlastník bez souhlasu výrobce prodal nepoužívanou licenci dál. Proto už na sklonku roku vznikla burza se softwarem swbazar.cz. Založil ji v Ostravě právník Lukáš Jansa, který o tom píše i odborné publikace, a podnikatel Bohdan Škoda, majitel úspěšného webu mimibazar.cz. „Podle evropského soudu jsou licence softwaru dále přenosné, přestože v licenčních podmínkách je to zakázáno,“ vysvětluje Škoda pro MF DNES. „Od počátku roku se nám už podařilo zobchodovat více než šest set licencí zhruba za deset milionů korun a v nabídce na prodej už máme licence za více než 25 milionů,“ říká Jansa z advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři.

  [..]

  Firmy nevědí, čemu mají věřit: jestli tomu, že mají licenci jen na jedno použití, jak jim tvrdí výrobce, anebo soudu. Proto ani nevznikají další burzy. „Vyznat se v licenční politice a právní problematice prodeje použitého softwaru je velmi složité a vyžaduje to odpovídající právní zázemí,“ dodává právník Jansa. Na jejich SWbazar se byli v Ostravě podívat i zástupci Microsoftu, aby podali centrále v Irsku zprávu. „Zatím však (na nás) žádná žaloba ani stížnost podány nebyly,“ podotýká Jansa.

  Odporúčam prečítať si celý článok.

  Službu SWbazar si môžete sami pozrieť tu. Služba na svojej stránke uvádza:

  POVOLENO je prodávat POUŽITÝ SOFTWARE:

  SW, který byl koupen legálně, tj. řádně licencován a zakoupen (KOPIE FAKTURY)
  SW na originálním nosiči CD nebo DVD nebo SW stažený legálně z internetu a následně umístěný na nosič CD či DVD
  Multilicence pouze jako celek (nikoliv části multilicencí)
  Pouze upgradovaný SW, nikoliv starší licence, které byly již upgradovány
  Časově neomezené licence
  Před prodejem licencí je nutné software odinstalovat ze svého HW. Prodávající musí doložit legální nabytí licencí, a to daňovým dokladem – fakturou.

  Je ZAKÁZÁNO prodávat:

  Nelegální kopie softwaru
  Cloudové licence – SW poskytnutý formou Software as a Service
  Časově omezené licence, licence pod tzv. subscription (pronajaté licence)
  SW, jehož licence umožňuje bezplatné šíření – freeware
  Části multilicence SW

  Zdá sa teda, že autori sa snažia vyvarovať problémov, ktoré niekedy aj nezmyselne (zákaz delenia licencií) judikoval Súdny dvor. V jednej veci sa však predsa zdá sa služba líši – v kontrole procesu predaja. UsedSoft fungoval nasledovne:

  24      UsedSoft obchoduje s použitými licenciami na počítačové programy, a najmä užívateľskými licenciami vzťahujúcimi sa na počítačové programy spoločnosti Oracle, o ktoré ide vo veci samej. UsedSoft na tieto účely nadobúda od zákazníkov Oracle uvedené užívateľské licencie alebo nadobúda len ich časť, ak licencie pôvodne nadobudnuté prvým nadobúdateľom sú pre väčší počet užívateľov, než potrebuje.

  25      V októbri 2005 UsedSoft propagovala „mimoriadne ponuky na produkty Oracle“, v rámci ktorých ponúkala „už použité“ licencie na počítačové programy Oracle, o ktoré ide vo veci samej. Uvádzala, že všetky tieto licencie sú aktualizované, keďže zmluva o poskytovaní údržby uzavretá medzi pôvodným nadobúdateľom licencie a Oracle stále platí, a zákonnosť predaja je notársky potvrdená.

  26      Zákazníci UsedSoft, ktorí ešte nemajú predmetný počítačový program Oracle, si po nadobudnutí takej použitej licencie stiahnu rozmnoženinu programu priamo z internetovej stránky Oracle. Zákazníkov, ktorí už tento počítačový program majú a licencie dokupujú pre dodatočných užívateľov, UsedSoft vyzve na vyhotovenie rozmnoženiny počítačového programu v počítačoch týchto užívateľov.

  SW bazár zdá sa nenadobúda (a následne predáva) licencie sám ale naopak len umožňuje ich predaj medzi užívateľmi. Z čoho zrejme vyplýva aj znížená kontrola procesu predaja. V tomto smere SWbazár zdá sa funguje skôr ako eBay, ktorý prenecháva na užívateľoch aby dodržiavali pravidlá hry. To je však podstatne odlišný model od toho, ktorý prevádzkoval UsedSoft. Zo stránky SW bazár mi nie je zrejmé ako táto služba garantuje odstránenie súborov, či dochádza k prevodu vždy len spolu s odovzdaním hmotného nosiča, alebo aj inak.

   
 • Martin Husovec 11:59 am dňa April 25, 2014 Trvalý odkaz | Odpovedať  

  Zodpovednosť poskytovateľov – video prednáška 

  Brnenský Ústav pre právo a technológie publikoval na YouTube moju februárovú prednášku o aktuálnych otázkach zodpovednosti poskytovateľov. Prednášku možno vzhliadnuť nižšie. Na vydanie mojej knižky – Zodpovednosť na internete: podľa českého a slovenského práva – sa môžete nechať upozorniť registrovaním na tomto linku. Knižka by mala byť vydaná v lete 2014 vo vydavateľstve CZ.NIC a bude dostupná pod licenciou Creative Commons.

   
 • Martin Husovec 8:44 pm dňa April 5, 2014 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , , unfair compet,   

  Je poskytovanie zľavy školákom “za vysvedčenie” nekalosúťažné? 

  Až trošku pitoreskný prípad riešil tento týždeň BGH. A síce zaoberal sa tým či môže predajca elektroniky lákať školákov na aj v našich končinách známu “zľavu za jednotky” na vysvedčení. Spotrebiteľské združenie argumentovalo, že takáto praktika je zakázaná už samotným black-listom smernice o nekalých obchodných praktikách, a síce ako č. 28 (a subsidiárne ako vykonávanie neprimeraného vplyvu):

  ” Zahrnutie priameho nabádania pre deti do reklamy, aby si kúpili alebo aby presvedčili svojich rodičov alebo iných dospelých, aby im kúpili propagované produkty.”

  BGH dospel k záveru, že nejde o nekalú praktiku zakázanú per se, pretože neapeluje na kúpu konkrétneho produktu, ale iba na kúpu produktov od daného predajcu všeobecne. To je však samozrejme len limitácia tohto prípadu, a bežne si možno predstaviť letáky určené školákom, ktoré reklamujú konkrétny produkt (zmrzlinu, pizzu, hračky, hry) pod prísľubom zľavy za jednotky na vysvedčení. Vzniká teda otázka či si ozaj BGH myslí, že tieto zľavy sú per se protiprávne, alebo len nenachádzal lepšie východisko z black-listu. BGH vo svojom PR píše:

  Der unter anderem für das Wettbewerbsrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat heute über die Zulässigkeit einer “Zeugnisaktion” eines Elektronik-Fachmarktes entschieden. Die Beklagte warb in einer Zeitungsanzeige mit einer Werbeaktion, bei der Schüler eine Kaufpreisermäßigung von 2 € für jede Eins im Zeugnis erhielten. In der Anzeige wurde darauf hingewiesen, dass die Ermäßigung für alle von der Beklagten angebotenen Warenbereiche gelten sollte. Der klagende Bundesverband der Verbraucherzentralen hält diese Werbung für unlauter, da sie die angesprochenen Schüler in unzulässiger Weise zum Kauf auffordere und deren geschäftliche Unerfahrenheit ausnutze.

  Das Landgericht hat den auf Unterlassung gerichteten Antrag abgewiesen. Die Berufung des Klägers hatte keinen Erfolg. Nach Ansicht des Berufungsgerichts enthält die Werbung zwar eine an Kinder gerichtete Aufforderung zum Kauf. Sie verstoße aber nicht gegen die Verbotsnorm der Nummer 28 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG*, weil sich der allgemeine Kaufappell nicht auf konkrete Produkte, sondern auf das gesamte Sortiment der Beklagten beziehe. Die Werbung übe auch keinen unangemessenen unsachlichen Einfluss auf die Entscheidungsfreiheit der angesprochenen Schulkinder aus und nutze auch nicht deren geschäftliche Unerfahrenheit aus. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision erstrebt der Kläger die Verurteilung der Beklagten.

  Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Klägers zurückgewiesen. Er hat angenommen, dass es an einem hinreichenden Produktbezug im Sinne von Nummer 28 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG fehlt. Diese Bestimmung setzt voraus, dass ein auf bestimmte Produkte gerichteter Kaufappell vorliegt. Eine allgemein auf das gesamte Warensortiment bezogene Kaufaufforderung genügt nicht.

  Der Bundesgerichtshof hat – wie das Berufungsgericht – auch einen Wettbewerbsverstoß gemäß § 4 Nr. 1 und Nr. 2 UWG verneint. Bei der gebotenen unionsrechtskonformen Auslegung dieser Vorschriften im Lichte von Art. 8 und 9 der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken kann weder ein unangemessener unsachlicher Einfluss auf die Entscheidungsfreiheit noch eine Ausnutzung der Unerfahrenheit der von der Werbung angesprochenen Schulkinder angenommen werden.

  Z aplikovania generálnej klazuly je pritom zrejme, že BGH nemá záujem označiť takúto praktiku za nekalosúťažnú. Je teda len otázkou ako v prípade jasného vzťahu k špecifikovanému produktu možno “vykráčať” z black-listu.

   
 • Martin Husovec 10:12 pm dňa April 1, 2014 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , ,   

  Slovenský súd aplikuje české autorské právo 

  Niežeby išlo o niečo priekopnícke, no aj tak ma zaujal spor z Okresného súdu Bratislava II.. sp. zn. 11C/116/2012, kde samosudkyňa Zlata Mrázová najprv založila svoju právomoc v autorskoprávnom spore na základe čl. 2 Brusel I a následne aplikovala české zmluvné právo podľa článku 3 Rím I (zmluvné záväzky na základe dohody). Možno príde čitateľom tento prípad triviálny, ale sám Najvyšší súd SR mal nedávno zo základnou aplikáciu registrovaných práv duševného vlastníctva v spore Anventis v. Hospira problém. Tak sa oplatí poukázať aj na správnu aplikáciu.

   
 • Martin Husovec 11:59 pm dňa March 31, 2014 Trvalý odkaz | Odpovedať  

  Garantuje právo nekalej súťaže zvolený distribučný kanál? 

  Veľmi zaujímavý spor (zatiaľ nie súdny) reportuje SME.sk.

  Fastfood sa obáva, že by jedlo nestihol doviezť dosť rýchlo. Iná firma núka roznos namiesto neho. Hranolčeky od spoločnosti McDonald’s spĺňajú štandardy kvality, ktoré na ne firma kladie, len keď sa dostanú k zákazníkovi do 10 minút od ich vysmaženia. To je jeden z dôvodov, pre ktorý firma u nás na objednávku jedlo do domácností nerozváža. Napriek tomu si už v okruhu troch bratislavských reštaurácií siete McDonald’s môžete objednať napríklad Big Mac aj domov či do práce. Takúto službu začal núkať portál Dajmejedlo.sk.

  Ide o klasický problém tzv. sekundárneho trhu (donáška do domu), kde odlišný podnikateľ ďalej zhodnocuje tovary alebo služby iného podnikateľa z primárneho trhu (predaj fastfood výrobkov). Klasickým príkladom je druhotný predaj kníh/áut, lístkov na koncerty či poskytovanie služieb tzv. virtuálnymi operátormi akými sú FunFón alebo TescoMobile. Na tomto príncípe funguje dnes mnoho služieb. Sekundárne trhy sú často krát na prospech spotrebiteľa tým, že tlačia na zníženie cien na primárnom trhu, alebo zlepšujú distribúciu tovarov a služieb. Otázke možnosti garantovania distribučných kanálov (tj. možnosti zvoliť si nerušene konkrétny spôsob distribúcie) sa zvykne venovať predovšetkým súťažné právo a niektoré práva duševného vlastníctva (ochranné známky, patenty). Nájsť možno len málo kvalitných prierezových prác na túto tému (napr. fantastický Stefan, Bechtold. Die Kontrolle von Sekundärmärkten: Eine juristische und ökonomische Untersuchung im Kartell- und Immaterialgüterrecht.).

  V zásade možno povedať, že právo umožňuje kontrolovať sekundárne trhy len výnimočne. Veľkú rolu pritom hrajú práva duševného vlastníctva. Tieto debaty sa zvyknú odohrávať pod hlavičkou vyčerpania práv z patentu či známky a otázkami akými sú cenová diskriminácia a pod. Z posledne menovaných má predovšetkým známkové právo v posledných rokoch čoraz väčšiu kontrolnú silu. Dôvodom je rozšírenie známkovej ochrany aj na prípady kedy neexistuje pravdepodobnosť zámeny (tzv. anti-dilution protection, čl. 5(2) známkovej smernice). Táto oblasť ochrany do istej miery vlastne zastupuje, resp. inštitucionalizuje nekalosúťažné právo.

  Zoberme si náš McDonald’s príklad. Prvá myšlienka jeho právnikov isto povedie k známkového právu. Argument bude, že ponúkaním donášky výrobkov McDonald’s používajú aj neoprávnene ich známku (napr. v reklame, na tovaroch a pod.). Vec však nie je tak jednoduchá. Je síce pravdou, že Dajmejedlo.sk používa známku McDonald’s, no zároveň sa môže dovolať doktríny vyčerpania práv (pokiaľ ide o použitie označenia na tovaroch nie je žadny problém, pokiaľ ide o použitie v reklame musí najprv zmúdrieť Najvyšší súd SR). Argument sa tak v podstate bude točiť ohľadom debaty či používanie označenia i) vôbec nedovolene ťaží z dobrého mena alebo zasahuje do dobrého mena známky (čl. 5(2)) a ak áno, či ii) má majiteľ opodstatnené dôvody brániť ďalšiemu obchodovaniu s tovarom (čl. 7(2)). Obe otázky sú pritom previazané.

  Povedzme, že Dajmejedlo.sk v skutočnosti nenosí zákazníkom studené hranolčeky, ale naopak jedlo, ktoré je čerstvé tak ako len pri donáške za daných okolností môže byť. V opačnom prípade totiž môže Dajmejedlo.sk ľahko prehrať (hoci argument môže byť, že studené jedlo nie je vizitkou McDonald’s ale donáškovej služby). Ak teda donáška robí všetko správne, je otázka či sa môže McDonald’s dožadovať toho aby niekto ďalej nepredával jeho výrobky. Treba povedať, že je to zaujímavá otázka na rozhraní generálnej klauzuly, § 48 ObchZ (§ 2982 ObčZČR) a čl. 5(2) v spojení s čl. 7(2) známkovej smernice. Základnou otázkou je či by mali tieto ustanovenia garantovať výrobcovi jeho distribučný kanál, alebo môže byť ním zamýšľaný kanál rušený ďalšími súťažiteľmi. Existuje mnoho dôvodov prečo by distribučný kanál nemal byť garantovaný pretože je protisúťažný. No zároveň aj mnoho prípadov kedy tomu tak nie je. Stačí si zájsť do súťažného práva po niekoľko príkladov.

  Osobne si myslím, že McDonald’s tu má veľmi slabý “kejs” nato aby dokázal zakázať súťaž o donášku jeho vlastných výrobkov. Jeho súťažiteľ zjavne umožňuje lepšiu distribúciu jeho výrobkov, pričom neexistuje nejaké verejné riziko s tým spojené. Taktiež ak by McDonald’s aj sám vstúpil na trh redistribúcie svojich výrobkov donáškou do domu, stále môže súťažiteľ tlačiť na lepšie/kvalitnejšie služby či nižšie ceny (napr. ak by získaval najmä na predaji komplementárnych výrobkoch, ako napr. alkohol, nealko, a pod.).

  Pre zaujímavosť, nemecké právo nekalej súťaže pozná mimo práva duševného vlastníctva osobitnú skutkovú podstatu, ktorá v podstate do istej miery umožňuje garantovať distribučný kanál výrobkov – tzv. Schleichbezug (§ 4(10) UWG – čiastočne aj cez Verleiten zum Vertragsbruch). Tá spočíva v tom, že ak súťažiteľ – nakúpca klame svojho predávajúceho o jeho práve benefitovať z ponúkanej služby (ak napr. McDonald’s zakáže predaj iným ako konečným zákazníkom) alebo nastrčí na jej získanie tretiu osobu, dopustí sa nekalej súťaže. Nemecká doktrína je v tomto smere až priveľmi veľkorysá k podnikateľom (nie k spotrebiteľom a súťaži), keď sa snaží v podstate garantovať akýkoľvek distribučný mechanizmus, ktorý nie je v rozpore s právom na ochranu hospodárskej súťaže a tiež nie je abuzívny (doktrína je ale pohyblivá, pretože ani doma nie je prijatá úplne, keďže z pôvodnej pozície musel aj sám BGH v roku 1999 ustúpiť, keďže viedla o.i. k prelomeniu inter partes účinku zmluvy). Napriek tomu, že mám nemecké nekalosúťažné právo rád a často krát je pre mňa inšpiratívne, tento kus doktríny mi je vyslovene cudzí a považujem ho za spoločensky krátkozraký. Zdá sa tiež, že sám BGH v posledných rokoch ustupuje zo svojej skoršie pozície, keď garantovať priamy alebo selektríny distribučný systém cez Schleichbezug chce už len tam kde tento slúži určitému legitímnemu účelu (BGH, bundesligakarten.de,  I ZR 74/06). Do nekalej súťaže tak de facto rozširuje myšlienky z oblasti inštitucionalizovaných práv duševného vlastníctva (pozri debatu o možnosti prelomenia vyčerpania práv).

  Uvidíme ako sa spor McDonald’s a Dajmejedlo.sk vyvinie.

  PS: Ak hľadáte tému na Vašu diplomovú či dizertačnú prácu, môžem Vám toto vrelo odporučiť.

   
 • Martin Husovec 10:39 pm dňa March 31, 2014 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: apology, , media law, press law   

  Historické 54 stranové ospravedlnenie 

  Médiámi prebehla zaujímavá správa. SME.sk píše

  Čitatelia týždenníka Plus 7 dní si v najnovšom čísle mohli za nezmenenú cenu prečítať až o 54 strán viac. Nejde však o bonus. Vydavateľ musel po rozhodnutí súdov zverejniť ospravedlnenie bývalému poslancovi SNS Štefanovi Zelníkovi a firme Žilpo veľkým nadpisovým písmom. Žilinský okresný súd v rozsudku píše, že text ospravedlnenia musí byť napísaný „rovnakým písmom nadpisu, akým bol uverejnený nadpis článku“ z roku 2009.

  Zdá sa, že rôzne strany čítajú priznaný petit rôzne:

  Rozsudok potvrdil aj Krajský súd v Žiline. Jeho hovorkyňa Anna Dudová Záborská však tvrdí, že ospravedlnenie malo byť zverejnené „rovnakým písmom“ a nie „rovnakou veľkosťou písma“. „Nemalo byť v rozsahu až 54 strán.“ Právny zástupca vydavateľa Rudolf Adamčík hovorí, že pojem z rozsudku nemožno vyložiť inak ako písmo rovnakej výšky, hrúbky a tvaru. Aj odborník na mediálne právo Tomáš Kamenec tvrdí, že podľa rozsudku malo byť celé ospravedlnenie napísané ako nadpis. „Nedá sa to pochopiť inak.“

  54 stranové ospravedlnenie sa tak iste zapíše do dejín slovenského mediálneho práva. Mám však skôr pocit, že ako dôsledok nadreakcie žalovaného než niekoho chyby. Táto vec totiž mohla byť normálne vyriešená ako ex-post korekcia rozhodnutia, pretože zdá sa, že ani žalobcovi sa táto situácia nepáčila, keďže ju označil za zneváženie ospravedlnenia. A to či už ako zjavná chyba v písaní samotným súdom, alebo minimálne vzájomnou dohodou oboch strán.

  Viac na SME.sk

   
 • Martin Husovec 6:20 am dňa March 24, 2014 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: info,   

  Nový právnický portál 

  Náš kamarát a dobrovoľník EISi Tomáš Čentík nám píše

  Prostredie internetu sa rozrástlo o nový právny portál http://www.ulpianus.sk. Cieľom portálu je prispievať k vyššej právnej erudovanosti a obohatiť právnu informovanosť prostredníctvom sveta internetu. Portál ulpianus.sk poskytuje užívateľom právne informácie formou interaktívnych právnických komentárov k vybraným právnym predpisom. Spolu s interaktívnymi právnickými komentármi portál prináša pravidelnú právnickú publicistiku vo forme článkov, rozhovorov a ďalších informácií zo sveta práva. Snahou portálu je vyvolať diskusiu o aktuálnych teoretických a predovšetkým v praxi diskutovaných právnych otázkach.

  Portálu držíme palce!

   
 • Martin Husovec 5:57 am dňa March 24, 2014 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , , ,   

  Ústavný súd ČR odmietol sťažnosť globtour.cz 

  Ústavný súd ČR 6.3.2014 (III.ÚS 2912/12) odmietol ústavnú sťažnosť vo veci globtour.cz ako zjavne neopodstatnenú. Sťažovateľa argumentácia podľa ÚSČR totiž postrádala ústavnoprávnu intenzitu nutnú pre zrušenie rozhodnutia NSČR. Ústavný súd však potvrdil judikatúru ESĽP, keď označil doménu za majetok podľa článku 1 Dodatkového protokolu. Pre pripomenutie, NSČR odmietol v rozhodnutí globtour.cz nárok na prevod domény ako formu výkonu odstraňovacieho nároku. EISi podalo v konaní pre USČR odborné podanie priateľa súdu, v ktorom sme argumentovali, že prevod síce nie je formou výkonu odstraňovacieho nároku, ale je osobitným nárokom, ktorý možno analogicky kreovať. ÚSČR sa z vyššie uvedených dôvodov touto argumentáciou nezaoberal. Zdá sa tak, že česká doménová judikatúra zaznamenáva mnoho zmien v posledných dňoch, keď aj prednedávnom NSČR odmietol aj konštrukciu doménovej arbitráže.

  Nižšie pripájame rozhodnutie ÚSČR vo veci globtour.cz. Hlbší komentár nechám na najbližšie číslo Revue pre právo a technológie.

  Ústavní soud ČR rozhodl dne 6. března 2014 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Filipa a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila (soudce zpravodaje) ve věci ústavní stížnosti obchodní společnosti Globtour, spol. s r. o., se sídlem v Praze 4, Hanusova 24 zastoupené Mgr. Helenou Kohoutovou, advokátkou, AK se sídlem v Praze 8, Za Poříčskou branou 12, proti rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 4. 2012 č. j. 23 Cdo 3407/2010-310, rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 3. 2010 č. j. 3 Cmo 265/2009-282 a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2009 č. j. 19 Cm 69/2008-216, za účasti Nejvyššího soudu České republiky, Vrchního soudu v Praze a Městského soudu v Praze, jako účastníků řízení, takto:

  Ústavní stížnost se odmítá.

  Odůvodnění:

  I.
  Návrhem doručeným dne 31. 7. 2012, doplněným dne 1. 8. a 3. 8. 2012, se Globtour, spol. s r. o., se sídlem v Praze 4 (dále jen “žalovaná” nebo “stěžovatelka”) domáhala, aby Ústavní soud nálezem zrušil v záhlaví uvedená rozhodnutí vydaná v řízení o ochranu obchodní firmy, práv k ochranným známkám a před nekalou soutěží, a to v rozsahu, kterým bylo pod výrokem II rozsudku Nejvyššího soudu České republiky (dále jen “dovolací soud”) ze dne 19. 4. 2012 č. j. 23 Cdo 3407/2010-310 odmítnuto dovolání žalované.

  II.
  Z ústavní stížnosti a napadených rozhodnutí vyplývají následující skutečnosti.

  Dne 30. 1. 2009 rozsudkem č. j. 19 Cm 69/2008-216 Městský soud v Praze (dále jen “nalézací soud”) mimo jiné žalované uložil povinnost zdržet se ve stanovené lhůtě užívání a nakládání s doménovým jménem Globtour.cz, vyjma jeho převodu na žalobce (výrok I), povinnost převést ve stanovené lhůtě doménové jméno Globtour.cz na žalobce (výrok II) a rozhodl o nákladech řízení mezi žalobcem a žalovanou (výrok IV).

  Dne 1. 3. 2010 rozsudkem č. j. 3 Cmo 265/2009-282 Vrchní soud v Praze (dále jen “odvolací soud”) k odvolání žalované proti výrokům I, II a IV rozsudek nalézacího soudu ze dne 30. 1. 2009 ve výrocích I a II potvrdil, a ve výroku IV o nákladech řízení změnil.

  Dne 19. 4. 2012 rozsudkem č. j. 23 Cdo 3407/2010-310 dovolací soud k dovolání žalované rozsudek odvolacího soudu ze dne 1. 3. 2010 v rozsahu, ve kterém odvolací soud potvrdil rozsudek nalézacího soudu ve výroku II a v rozsahu, ve kterém bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení včetně nákladů odvolacího řízení, rozsudek nalézacího soudu ve výrocích II a IV zrušil a věc vrátil v tomto rozsahu nalézacímu soudu k dalšímu řízení (výrok I); dovolání žalované v rozsahu, ve kterém směřovalo proti rozsudku odvolacího soudu ze dne 1. 3. 2010 v části, ve které odvolací soud potvrdil rozsudek nalézacího soudu ve výroku I, dovolací soud odmítl (výrok II).

  Právní moci tak nabyl především výše citovaný výrok I rozsudku nalézacího soudu ze dne 30. 1. 2009, ukládající žalované povinnost zdržet se ve stanovené lhůtě užívání a nakládání s doménovým jménem Globtour.cz, vyjma jeho převodu na žalobce, potvrzený rozsudkem odvolacího soudu ze dne 1. 3. 2010, ohledně něhož bylo dovolání odmítnuto výrokem II rozsudku dovolacího soudu ze dne 19. 4. 2012. V tomto rozsahu byla uvedená rozhodnutí napadena ústavní stížností.

  III.
  V ústavní stížnosti stěžovatelka podrobně zrekapitulovala dosavadní průběh řízení a tvrdila, že uložením povinnosti zdržet se užívání a nakládání s doménovým jménem, vyjma převodu na žalobce, bylo porušeno její právo vlastnit majetek zaručené článkem 11 Listiny základních práv a svobod (dále jen “Listina”); poukázala na skutkové okolnosti její věci, z nichž prý plyne, že odvolací soud v napadeném rozsudku zaměnil právnické osoby.

  Stěžovatelka opakovala, že napadenými rozhodnutími bylo porušeno její právo vlastnit majetek dle čl. 11 odst. 1, 3 a 4 Listiny, a dále tvrdila porušení principu právní jistoty dle čl. 1 Ústavy České republiky (dále jen “Ústava”) a práva na soudní ochranu a spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 90 Ústavy. Polemizovala s názorem obecných soudů, že doména není věcí v právním smyslu a tudíž k ní nelze nabýt vlastnické právo, neboť se jedná “pouze” o “smluvně získané právo soukromoprávní povahy.” Naopak dle jejího přesvědčení jde o jinou majetkovou hodnotu chráněnou stejně jako právo vlastnické. Tím, že jí bylo zabráněno zaregistrovat doménu stejného či obdobného znění jako firma žalobce s jiným předmětem podnikání, bylo její vlastnické právo porušeno.

  Právo na spravedlivý proces bylo dle stěžovatelky porušeno zejména provedením důkazu výpisem z obchodního rejstříku týkajícím se obchodní společnosti Místní jednotka 2001, spol. s r. o., který žádný z účastníků nenavrhl, a navíc z něj odvolací soud vyvodil nesprávné závěry ohledně personálního propojení společností. Stěžovatelce tím nebylo umožněno “vyjádřit se k návrhům na důkazy a ke všem důkazům, které byly provedeny ve smyslu ustanovení § 123 o. s. ř.”

  Závěrem stěžovatelka opakovala svá tvrzení o porušení základních práv.

  IV.
  Ústavní soud posoudil splnění podmínek řízení a dospěl k závěru, že ústavní stížnost byla podána včas oprávněnou stěžovatelkou, která byla účastníkem řízení, ve kterém byla vydána rozhodnutí napadená ústavní stížností a Ústavní soud je k jejímu projednání příslušný. Stěžovatelka je právně zastoupena v souladu s požadavky § 29 až 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o Ústavním soudu”) a vyčerpala zákonné procesní prostředky k ochraně svého práva.

  V.
  Ústavní soud shledal ústavní stížnost zjevně neopodstatněnou.

  Podstata ústavní stížnosti spočívá v tvrzení stěžovatelky o porušení základního práva na spravedlivý proces nesprávným právním posouzením její věci a vadným postupem odvolacího soudu při dokazování, a základního práva na ochranu vlastnictví resp. pokojné užívání majetku. Z obsahu ústavní stížnosti a odůvodnění napadených rozhodnutí je však zřejmé, že stěžovatelka v ústavní stížnosti z převážné části jen opakovala svá tvrzení již uplatněná v odvolání proti rozsudku nalézacího soudu, resp. v dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, s nimiž se tyto soudy ve svých rozhodnutích dostatečně a ústavně relevantním způsobem vyrovnaly, jak zjevně plyne z odůvodnění jejich rozhodnutí.

  K nesouhlasu stěžovatelky s hodnocením důkazů a právním posouzením její věci obecnými soudy Ústavní soud připomíná, že posouzení podmínek pro aplikaci ustanovení § 53 obchodního zákoníku, § 8 odst. 1 a 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, a § 4 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), bylo výlučnou pravomocí obecných soudů.

  Úlohou Ústavního soudu v řízení o ústavní stížnosti není svým vlastním hodnocením skutkových okolností a důkazů nahrazovat jejich hodnocení obecnými soudy, nýbrž ověřovat, zda tyto soudy ke svým závěrům dospěly postupem zaručujícím požadavky spravedlivého procesu. Ústavnímu soudu rovněž nepřísluší posuzovat námitky týkající se skutkových nebo právních omylů, jichž se údajně dopustily obecné soudy; jeho úkolem je pouze ověřit soulad z toho vyplývajících důsledků s Listinou, Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen “Úmluva”) či Ústavou. Porušení základního práva na spravedlivý proces v projednávaném případě Ústavní soud neshledal.

  K tvrzení o porušení základního práva na ochranu vlastnictví dle čl. 11 Listiny resp. na ochranu pokojného užívání majetku dle čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě Ústavní soud připomíná, že citované články mohou být porušeny pouze za předpokladu, že napadená rozhodnutí se k nějakému “majetku” vůbec vztahovala.

  Pojem “majetek”, uvedený v čl. 11 odst. 1 Listiny resp. čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě, má autonomní povahu, která se neomezuje na vlastnictví hmotných statků a je nezávislá na formálním vymezení ve vnitrostátním právu; mezi “majetková práva” ve smyslu citovaných článků tak mohou patřit i některá práva a zájmy, jako např. v projednávaném případě právo k doménovému jménu.

  Ústavní soud je toho názoru, a účastníci to zřejmě nepopírají, že předmětné doménové jméno “globtour.cz” bylo majetkem ve smyslu citovaných článků Listiny a Úmluvy. Zjevné zasahování do práva stěžovatelky na pokojné užívání svého majetku by mohlo být spatřováno ve skutečnosti, že byť stěžovatelka (po rozhodnutí dovolacího soudu) svého majetku nebyla přímo zbavena, bylo jí zakázáno užívání a nakládání s doménovým jménem globtour.cz, vyjma jeho převodu na žalobkyni. Je proto dále nutné zabývat se tím, zda takové omezení bylo ospravedlněno z hlediska třetí věty čl. 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě, který přiznává státu právo upravovat užívání majetku pomocí “zákonů”.

  Zásah do práva na pokojné užívání majetku může být ospravedlněn, když se prokáže, že byl proveden v “obecném zájmu” a “za podmínek, které stanoví zákon”. Kromě toho každé zasahování musí splňovat i kritérium přiměřenosti, tj. opatření, kterým dochází k zasahování, musí zajistit “spravedlivou rovnováhu” mezi požadavky obecného zájmu společnosti a požadavky ochrany základních práv jednotlivce, přičemž požadovaná rovnováha nebude dána, pokud dotčená osoba nese zvláštní a nadměrné břemeno.

  V projednávaném případě obecné soudy dospěly k závěru, že zásah do základního práva stěžovatelky na pokojné užívání majetku (doménového jména) byl nezbytný v obecném zájmu a to k ochraně práv žalobkyně chráněných výše uvedenými zákony. S tímto závěrem se Ústavní soud ztotožňuje. Ze zjištěných skutečností též nelze dovodit, že napadenými rozhodnutími obecných soudů bylo stěžovatelce uloženo “zvláštní a nadměrné břemeno.”

  Z uvedeného tudíž plyne, že k porušení čl. 11 Listiny resp. čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě nedošlo.

  Ve vztahu k napadené části rozsudku dovolacího soudu, jímž bylo dovolání odmítnuto jako nepřípustné, ústavní stížnost neobsahovala jakákoliv ústavně relevantní tvrzení. Ústavní soud proto jen připomíná, že zásadně nepřezkoumává vlastní obsah procesního rozhodnutí dovolacího soudu o nepřípustnosti dovolání. Ingerence do těchto úvah se vymyká pravomoci Ústavního soudu, jenž by jako orgán ochrany ústavnosti mohl (a musel) napadené rozhodnutí dovolacího soudu zrušit jedině v situaci, kdyby ústavní stížností napadené rozhodnutí vykazovalo rysy protiústavnosti, např. pro svévoli, nedostatek odůvodnění či pro jiné ústavní úrovně dosahující vady vytyčené dostupnou a konsolidovanou judikaturou Ústavního soudu (srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2012 sp. zn. II. ÚS 2888/12 a v něm citovanou judikaturu), což v projednávaném případě nezjistil.

  Z obsahu podané ústavní stížnosti tak vyplývá, že stěžovatelka bez dostatečně relevantní ústavněprávní argumentace toliko polemizuje se závěry, k nimž v její právní věci dospěly obecné soudy, čímž staví Ústavní soud do role další přezkumné soudní instance; tato role však Ústavnímu soudu, stojícímu vně soustavy soudů obecných, nepřísluší.

  Ústavní soud konstatuje, že napadená rozhodnutí nalézacího, odvolacího i dovolacího soudu jsou v dostatečném rozsahu a přezkoumatelným způsobem odůvodněna a nepřípustné ústavněprávní konsekvence, jež stěžovatelka vyvozuje, dle přesvědčení Ústavního soudu nezakládají. Z toho důvodu postačí na obsah jejich odůvodnění, coby ústavně souladný výraz nezávislého soudního rozhodování nevykazující prvky svévole, odkázat (čl. 82 odst. 1 Ústavy).

  Na základě výše uvedených důvodů proto Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost podle ust. § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků.

  Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

  V Brně dne 6. března 2014

  Jan Filip v. r.
  předseda senátu Ústavního soudu

   
 • Martin Husovec 10:14 am dňa February 18, 2014 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: ADR, ,   

  NSČR odmietol českú konštrukciu doménovej arbitráže 

  Pred koncom nového roka rozhodol Najvyšší súd ČR vo veci Suzuki Motor, sp. zn. 23 Cdo 3895/2011, ktorá sa týka platnosti rozhodcovskej zmluvy pred HKAKČR. Na rozhodnutie upozornil Milan Kvasnica na portáli Lexfórum.cz.

  Česká TLD doteraz funguje s konštrukciou verejného rozhodcovského návrhu, ktorý je súčasťou registračných pravidiel, a ktorým sa každý držiteľ domény .cz zaväzuje k podrobeniu sa rozhodcovskému konaniu ohľadne sporov týkajúcich sa tejto domény. Prípadný žalobca tak má možnosť alebo podať žalobu na civilný súd alebo pred rozhodcovským súdom HKAKČR. Vrchný súd v Prahe pôvodne svojím rozhodnutím sp. zn. 3 Cmo 367/2010-101 odobril tento koncept spoliehajúc sa predovšetkým na tzv. verejný návrh na uzatvorenie zmluvy (§ 279 ObchZ). Najvyšší súd ČR mu teraz vytkol, že neskúmal či ide o obchodný vzťah. Ba čo viac prezentoval názor, podľa ktorého je takáto konštrukcia v zásade nemožná (podľa starej úpravy civilného práva).

   Odvolání je současně důvodné, neboť odvolací soud dospěl k nesprávnému závěru, že v projednávané věci došlo k uzavření rozhodčí smlouvy mezi účastníky na základě veřejné rozhodčí nabídky.

  Ze skutkových zjištění soudů vyplývá, že bod 18.1 Pravidel registrace doménových jmen v doméně cz vydaných sdružením CZ.NIC obsahuje tzv. veřejnou rozhodčí nabídku. Dle této nabídky se držitel doménového jména neodvolatelně veřejně podrobuje pravomoci Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v rozhodčím řízení před tímto rozhodčím soudem v případě, že třetí osoba napadne doménové jméno držitele, zařazené v elektronické databázi doménových jmen v národní doméně cz , pokud třetí osoba písemně projeví vůči držiteli vůli podrobit se pravomoci tohoto rozhodčího soudu v dané věci s tím, že zahájí takový spor u tohoto rozhodčího soudu.

  Podle odvolacího soudu se jedná o veřejný návrh na uzavření smlouvy podle obchodního zákoníku, který byl přijat podáním žaloby k rozhodčímu soudu.

  Předně je třeba uvést, že přijetí veřejného návrhu na uzavření smlouvy podle § 276 a násl. obch. zák je jedním ze způsobů vzniku smlouvy podle obchodního zákoníku. Odvolací soud přitom vůbec nezkoumal, zdali předmětný závazkový vztah účastníků je skutečně vztahem obchodním zákoníkem se řídícím. V tomto je právní posouzení odvolacího soudu neúplné, tudíž nesprávné.

  Vzhledem k dovolacím námitkám však i v případě, že by bylo zjištěno, že na daný právní vztah je třeba aplikovat obchodní zákoník, nelze tzv. veřejnou rozhodčí nabídku v projednávané věci považovat za veřejný návrh na uzavření smlouvy, kterým by došlo k uzavření rozhodčí smlouvy mezi účastníky.

  Podle § 276 obch. zák. je veřejným návrhem na uzavření smlouvy projev vůle, kterým se navrhovatel obrací na neurčité osoby za účelem uzavření smlouvy, jestliže obsah odpovídá § 269 obch. zák.

  Rozhodčí smlouva se může podle § 2 ZRŘ týkat jednotlivého již vzniklého sporu (smlouva o rozhodci) nebo všech sporů, které by v budoucnu vznikly z určitého právního vztahu nebo z vymezeného okruhu právních vztahů (rozhodčí doložka). Cílem rozhodčí smlouvy, jako dvoustranného právního úkonu, je přitom přenést pravomoc rozhodovat vzniklý spor mezi konkrétními subjekty před rozhodce do rozhodčího řízení. Obě strany sporu, resp. budoucího sporu, musí v rozhodčí smlouvě vyjádřit souhlas s konáním rozhodčího řízení. Veřejné prohlášení, které držitel doménového jména činí ve smlouvě uzavírané s registrátorem vůči neurčitému okruhu třetích osob, že bude případné vzniklé spory řešit v rozhodčím řízení, není vyjádřením adresné vůle řešit vzniklé spory v rozhodčím řízení.

  Je třeba rovněž přisvědčit dalším námitkám dovolatele, že tzv. veřejná rozhodčí nabídka byla v rozporu s § 277 obch. zák. stanovena jako neodvolatelná. Podle § 278 obch. zák. je navíc k uzavření smlouvy na základě veřejné nabídky třeba potvrzení ze strany navrhovatele. K tomu rovněž v projednávané věci nedošlo.

  Zavázal-li se držitel doménového jména ve smlouvě s registrátorem neodvolatelně veřejně podrobit pravomoci Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v rozhodčím řízení před tímto rozhodčím soudem v případě, že třetí osoba napadne doménové jméno držitele, zařazené v elektronické databázi doménových jmen v národní doméně cz , pokud třetí osoba písemně projeví vůči držiteli vůli podrobit se pravomoci tohoto rozhodčího soudu v dané věci s tím, že zahájí takový spor u tohoto rozhodčího soudu a třetí osoba takový spor u rozhodčího soudu zahájila, nebyla tímto postupem mezi držitelem doménového jména a touto třetí osobou uzavřena rozhodčí smlouva.

  K tomu je třeba doplnit, že závěry dovolacího soudu v projednávané věci nemají přitom dopad na způsoby řešení sporů v případě jiných domén. Systémy nestátního řešení doménových sporů u generických domén, které jsou celosvětově zavedeny a známy jako Uniform Domain-Name Dispute-Resolution, jsou založeny na zcela jiném principu, než je zavedeno podle Pravidel a postupů při registraci doménových jmen u domény cz .

  Tzv. veřejnou rozhodčí nabídku, jak byla v projednávané věci učiněna, nelze posuzovat ani jako smlouvu ve prospěch třetího podle § 50 obč. zák., jak dovodil odvolací soud. Byť třetí osoba nemusí být ve smlouvě individuálně určena, je nutné, aby na základě uvedení objektivních skutečností byla určitelná (individualizována). Tvrzená veřejná nabídka k uzavření smlouvy představuje jednostranný neadresovaný právní úkon, ze kterého nevyplývá objektivní určitelnost třetí osoby. Skutečnost, že se kdokoli může cítit dotčen na svých právech příjemcem veřejné nabídky, a proto podá žalobu k rozhodčímu soudu, takovou objektivní určitelnost třetí osoby nepředstavuje. Navíc výše popsaným cílem rozhodčích smluv je podřízení se smluvních stran pravomoci rozhodčího soudu, tedy otázka procesní povahy, nikoli hmotněprávní závazek dlužníka vůči věřiteli plnit ve prospěch třetí osoby.

  Dospěl-li proto odvolací soud k závěru, že došlo k uzavření rozhodčí doložky na základě přijetí tzv. veřejného rozhodčího návrhu, je jeho právní posouzení nesprávné.

  Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), napadený rozsudek odvolacího soudu zrušil (§ 243b odst. 2 část věty za středníkem o. s. ř.) a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 věta první o. s. ř.).

  Bude zaujímavé sledovať aké bude mať toto rozhodnutie dopad. V prvom rade podľa § 1731 a nasl. nového ObčZČR sa rovnaká námietka proti formulovaniu oferty už nemôže uplatniť, keďže zákon prešiel na germánsky spôsob posudzovania účinnosti oferty. CZNIC sa vyjadril, že rozhodnutie zatiaľ len analyzuje. Rozhodnutie môže mať však aj širší dopad. Juraj Gyarfas na portáli Lexfórum.cz napríklad upozorňuje na rovnakú konštrukciu rozhodcovskej zmluvy pri medzinárodnej investičnej arbitráži.

   
 • Martin Husovec 5:29 pm dňa January 16, 2014 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: ,   

  Hľadá sa vedecký pracovník pre Law & Economics 

  Od nášho známeho Libora Dušeka prichádza veľmi unikátna ponuka na česko-slovenské pomery. Hľadá sa vedecký pracovník, ktorý sa bude venovať L&E. Nižšie celé znenie:

  The Faculty of Economics at the University of Economics in Prague is seeking to appoint an Assistant Professor in Law and Economics, starting September 2014. The Faculty is building a new team of young scholars at the Department of Institutional Economics. Applications from candidates with any specialty within Law and Economics or Institutional Economics are welcome, although preference is given to candidates with strong background in economics who conduct empirical research.

  The appointment is for 3 years, with an option for a 3-year renewal subject to satisfactory performance, and an option for an indefinite contract after 6 years, subject to high-quality publication and teaching record. Teaching load is three classes per week (26 weeks p.a.). The salary is in the range of 1,500 euro/month after-tax, which is rather high relative to the salaries and cost of living in Prague.

  The candidates should hold a PhD degree or be on track to complete the PhD degree by December 2014. English is the only language required for the position. To apply for the position, please email the cover letter, CV, and a job market paper to hiring.nf@vse.cz. At least two recommendation letters should be emailed directly by the recommenders. Selected candidates will be interviewed via Skype in the second half of February and invited to job talks in March.

  Application deadline: February 21, 2014

  department website: kie.vse.cz/english

  for more information, email: miroslav.zajicek@vse.cz

  Držíme palce kandidátom ale aj Liborovi aby našli dobrého kandidáta.

   
c
napísať nový článok
j
ďalší článok/ďalší komentár
k
predchádzajúci článok/predchádzajúci komentár
r
odpoveď
e
upraviť
o
zobraziť/skryť komentáre
t
ísť na začiatok
l
ísť na prihlásenie
h
zobraziť/skryť nápovedu
shift + esc
zrušiť