Pomôžte nám zbierať, triediť, študovať a komentovať rozsudky.

Známkové právo

 • Najvyšší súd SR, 6Shžuv 4/2011, 30.5.2012 [spor COPA CAFFE, posúdenie zhodnosti ochranných známok, správna úvaha, rozsah súdneho prieskumu; Sudcovia: JUDr. Jozef Hargaš, JUDr. Zdenka Reisenauerová, JUDr. Alena Adamcová; EISi amicus curiae]
 • Najvyšší súd SR, 5Shžuv 2/2011, 26.1.2012 [spor SMART, posúdenie pravdepodobnosti zámeny ochranných známok, správna úvaha, rozsah súdneho prieskumu; Sudcovia: JUDr. Jana Baricová, JUDr. Elena Krajčovičová a JUDr. Jarmila Urbancová]
 • Najvyšší súd SR, 3Shžuv 3/2011, 3.10.2011, publikované na EISI-Blogu [spor PHYTOSOYA, konktradiktórnosť sporového konania podľa zákona o ochranných známkach; Sudcovia: JUDr. Ivan Rumana, JUDr. Jana Zemková a JUDr. Gabriela Gerdová]
 • [MILKA] Najvyšší súd SR, 3 Sžhuv 1/2009, 14.5.2011, publikované na EISI-Blogu [posudzovanie pravdepodobnosti zámeny, správna úvaha, rozsah súdneho prieskumu; Sudcovia: JUDr. Ivan Rumana, JUDr. Ida Hanzelová a  JUDr. Jana Zemková]
 • Najvyšší súd SR, 2 Obo 199/04, [spor Kofola]
 • [Becherovka] Najvyšší súd SR, 4 Obo 237/2007, 17.3.2009, web NSSR [trojrozmerná ochranná známka, nadbytočnosť petitu; Sudcovia: z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členiek senátu JUDr. Evy Hudobovej a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej]
 • [Wunder-Baum]
 1. Krajský súd v Košiciach, 16Cb/603/00-178.
 2. Najvyšší súd SR, 6Obo/284/04-229, 1.3.2006, (potvrdil).
 3. Najvyšší súd SR, 1M Obdo V 7/2007, 28.11.2007 (zrušil 1 a 2).
 4. Krajský súd v Košiciach, 9Cb/1/2008, 25.11.2008, web MSSR [nekalá súťaž, trojrozmerná ochranná známka]
 5. Najvyšší súd SR, 5Obo/11/2009, 30.6.2010, web NSSR [trojrozmerná ochranná známka; Sudcovia: JUDr. Alena Priecelová a členov senátu JUDr. Viera Pepelová a JUDr. Katarína Pramuková]

Doménové mená

 • [viagra.sk] Krajský súd v Banskej Bystrici, 41Cob/179/2010, 09.11.2011, web MSSR [spor viagra.sk, prevod doménového mena; Sudcovia: z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Križanovej,  členiek  senátu JUDr. Daniely Maštalířovej a JUDr. Miroslavy Púchovskej]
 • [deceunik.sk]
 • [spinalis.sk]
 • [illy.sk]
 • [rover.sk]
 • [havana-club.sk]
 • ..

Autorské právo

 • [Ecopress v. Storin[súladnosť činnosti monitorovanie tlače s autorským právom, pojmové znaky diela]
 1. Okresný súd Bratislava III., 28C/103/2008, 15.4.2010 [nejde o porušenie autorských práv]
 2. Krajský súd v Bratislave, 11Co/51/2010, 27.9.2011 [potvrdené rozhodnutie prvého stupňa – nejde o porušenie autorských práv]
 3. podané dovolanie a ústavná sťažnosť
 • [Sortim[ochrana sortimentačných tabuliek prostredníctvom autorského práva ako vedecké dielo alebo počítačový program, pojmové znaky diela]
 1. Okresný súd Zvolen, 16 C 113/2003, 7.11.2007 [Sudca: XY]
 2. Krajský súd v Banskej Bystrici, 14 Co 114/2008, 26.10.2010 [Sudcovia: XY]
 3. Najvyšší súd SR, 2 Cdo/167/2011, 26.4.2012, web NSSR [zrušené z dôvodu nie jasného vymedzenia dôvodov dovolania; Sudcovia: JUDr. Martin Vladík a členov senátu (asi) JUDr. Jozef Kolcun, JUDr. Viera Petríková]
 4. späť na Krajský súd v Banskej Bystrici

Spory OZIS

 • Okresný súd Bratislava II, 7C/21/2000, 7.4.2003 [popis]
 • Krajský súd v Bratislave, 3Co/54/2009, 4.11.2010

Spory LITA

 • Krajský súd v Banskej Bystrici, 16Co/1237/02, 8.8.2002
 • Krajský súd v Banskej Bystrici, 2Rob/736/02, 26.3.2003
 • Krajský súd v Banskej Bystrici, 32Rob/36/03, 7.4.2003
 • Krajský súd v Banskej Bystrici, 12C/122/03, 8.9.2003
 • Krajský súd v Banskej Bystrici, 14ROB/492/03, 9.10.2003
 • Krajský súd v Banskej Bystrici, 13C/17/03, 15.12.2003
 • Krajský súd v Banskej Bystrici, 6C/69/03, 20.1.2004
 • Krajský súd v Banskej Bystrici, 16C/18/03, 17.3.2004
 • Krajský súd v Banskej Bystrici, 19C/185/01, 27.9.2004
 • Krajský súd v Banskej Bystrici, 6C/178/03, 1.12.2004
 • Krajský súd v Banskej Bystrici, 11C/104/03, 11.12.2004
 • Krajský súd v Banskej Bystrici, 12C/394/04, 27.9.2005
 • Krajský súd v Bratislave, 10C/69/99, 24.1.2006
 • Okresný súd Bratislava I, 28Cb/15/03, 13.3.2006
 • Okresný súd Bratislava I, 33ROB/907/06, 31.7.2006
 • Okresný súd Bratislava I, 29Cb/18/2003, 20.9.2006
 • Okresný súd Bratislava I, 16C/96/2007,
 • Okresný súd Banská Bystrica, 12C/102/2009, 4.12.2009
 • Okresný súd Bratislava I, 8C/155/2009, 26.3.2010
 • Okresný súd Prešov, 29C/140/2009,  27.1.2010
 • Okresný súd Košice, 24C/192/2009,  21.4.2010

SAPA

 • Okresný súd Trnava, 38Cb/15/2006, 29.9.2009
 • Krajský súd v Trnave, 21Cob/166/2009, 29.10.2009
 • Okresný súd Bratislava II, 13C/182/2004, 10.7.2009
 • Okresný súd Trenčín, 4C/31/2008, 26.5.2010
 • Krajský súd v Trenčíne, 5Co/73/2010, 11.6.2010
 • Okresný súd Žilina, 2C/268/2004, 23.4.2010
 • Okresný súd Nové Zámky, 6C/153/2004, 10.3.2010
 • Krajský súd v Nitre, 15Cob/136/2009, 17.3.2010
 • Okresný súd Prešov, 8C/270/2005,
 • Okresný súd Banská Bystrica, 16C/197/2005,
 • Krajský súd Banská Bystrica, 16Co/64/2008,
 • Okresný súd Banská Bystrica, 1RO/1016/2006, 24.1.2007
 • Okresný súd Martin, 15Cb/79/2007, 13.3.2007
 • Okresný súd Trenčín, 36Cb/141/2007, 27.1.2010
 • Krajský súd v Trenčíne, 16Cob/79/2009, 18.3.2010
 • Okresný súd Košice II, 24C/50/2007, 28.12.2007
 • Okresný súd Trenčín, 39Cb/166/2007, 18.8.2010
 • Krajský súd v Trenčíne, 8Cob/160/2009, 24.9.2010
 • Okresný súd Poprad, 17C/114/2007, 10.2.2010
 • Krajský súd v Prešove, 1Co/95/2009, 24.3.2010
 • Okresný súd Rožňava, 12C/48/2007, 12.1.2011
 • Okresný súd Humenné, 12Cb/6/2009, 25.11.2010
 • Krajský súd v Prešove, 4Cob/83/2009, 1.12.2010
 • Okresný súd Žilina, 11Rob/67/2007, 23.6.2007
 • Okresný súd Bratislava V, 5C/16/2008, 9.11.2010
 • Krajský súd v Bratislave, 12Co/170/2009, 27.12.2010
 • Krajský súd v Bratislave, 12Co/171/2009,
 • Ústavný súd SR, II.ÚS SR 269/06,  8.11.2006 [porušenie práv na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov]

Ecopress v. Storin, Iloveyou, etc.

Ochrana osobnosti

 • [Stacho v. Klub strážov
 1. Okresný súd v Považskej Bystrici, 7C/96/2011, 31.10.2011 [prevádzkovateľ webu je povinný zaplatiť 5000 eur za komentár na jeho stránke; Sudca: JUDr. Róbert Jankovský]
 2. Krajský súd v Trenčíne, 19Co/35/2012 [prevádzkovateľ webu NIE je povinný zaplatiť 5000 eur za komentár na jeho stránke; Sudca: JUDr. Beáta Čupková, JUDr. Alena Záhumenská a JUDr. Viera Škultétyová]
 3. podané dovolanie na Najvyšší súd SR

 • [Veronika[zverejnenie falošného inzerátu o poskytovaní erotických služieb bez súhlasu dotknutej osoby]
 1. Okresný súd Košice I., 8C/278/2007, február 2012 [zamietnutý návrh z dôvodu, že ospravedlnenie je postačujúce zadosťučinenie; Sudca: Mgr. Angelikou Sopoligovou]
 2. podané odvolanie

Spotrebiteľské právo

 • Krajský súd v Prešove, 6Co 91/2011, 24.04.2012, publikované na EISI-Blogu [spor Orange v. Ján Bakoš, neprijateľnosť zmluvnej podmienky v spotrebiteľskej zmluve; Sudcovia: JUDr. Peter Straka, JUDr. Michal Boroň a JUDr. Antónia Kandravá]
 • 60 eurové, operátori…

Medzinárodné právo súkromné

 • Google., ..

Trestné právo

 • nbusr123..

Súdny dvor EÚ

 • SOZA proti Komisii T-413/08 (Zrušenie rozhodnutia Komisie K(2008) 3435 v konečnom znení zo 16. júla 2008 o konaní podľa článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/C2/38.698 – CISAC) týkajúceho sa kartelovej dohody v rámci podmienok správy práv na verejné predvádzanie hudobných diel, ako aj udeľovania príslušných licencií organizáciami pre kolektívnu správu autorských práv, formou použitia obmedzenia členstva uvádzaného vo vzorovej zmluve Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs („vzorová zmluva CISAC“ – vzorová zmluva Medzinárodnej konfederácie spoločností autorov a skladateľov) v dohodách o vzájomnom zastúpení, alebo faktického uplatňovania týchto obmedzení)
 • Tanoarch C-504/10 (Dane – DPH – Právo na odpočítanie – Prevod podielu na právach k vynálezu, ktoré majú viaceré podniky, na podnik, ktorý má právo používať uvedený vynález ako celok – Zneužívajúce konanie)
 • Pohotovosť C-76/10 (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana spotrebiteľa – Smernica 93/13/EHS – Nekalé podmienky – Smernica 2008/48/ES – Smernica 87/102 – Zmluvy o spotrebiteľskom úvere – Ročná percentuálna miera nákladov – Rozhodcovské konanie – Rozhodcovské rozhodnutie – Možnosť vnútroštátneho súdu posúdiť aj bez návrhu prípadnú nekalú povahu niektorých podmienok)
 • Pereničová a Perenič C-453/10 (Ochrana spotrebiteľa – Zmluva o spotrebiteľskom úvere – Uvedenie nesprávnej ročnej percentuálnej miery nákladov – Vplyv nekalých obchodných praktík a nekalých podmienok na platnosť zmluvy ako celku)