Označkované: personality rights RSS Prepnúť vlákna komentárov | Klávesové skratky

 • Martin Husovec 6:55 pm dňa August 26, 2013 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , , , personality rights   

  Prolux potvrdený pred NSČR 

  Český prípad o zodpovednosti poskytovateľov, Prolux, bol nedávno (31. 07. 2013) potvrdený Najvyšším súdom ČR (sp. zn. 23 Cdo 2623/201). Informoval o tom portál itprávo.cz. V roszudku nenájdete ale nič prevratné z pera Najvyššieho súdu ČR.

  Z uvedeného vyplývá, že v daném případě není uplatněný dovolací důvod naplněn, neboť odvolací soud dospěl ke skutkovým závěrům, které byly rozhodné pro posouzení věci a proto se nemůže jednat o vadu řízení ve smyslu § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. a nelze shledat, že by zde byly vady ve zjišťování skutkového stavu věci. Za této skutkové situace nebylo nezbytné zjišťovat pravdivost předmětných příspěvků, neboť tyto příspěvky nebyly schopny, s uvedenou výjimkou, zasáhnout do dobré pověsti žalobce.

  Dovolací soud proto dospěl k závěru, že v této části dovolání, v níž bylo dovolání shledáno přípustným, nebyl uplatněný dovolací důvod shledán jako naplněný.

  V dalším lze odkázat na odůvodnění rozsudku odvolacího soudu, které bylo velmi podrobně a pečlivě zpracováno.

  Podrobnosti o (nepublikovanom) rozsudku Vrchného súdu v Prahe nájdete napríklad aj v mojom článku pre Revue: HUSOVEC, M. Krátky komentár k prípadu Prolux In Revue pro právo a technologie č. 1/2011, v ktorom som ho z tam uvedených viacerých dôvodov kritizoval.

   
 • Martin Husovec 9:41 am dňa July 24, 2013 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , personality rights, preliminary injunction   

  Predbežné opatrenie voči LokalTV 

  Týždeň reportuje o prípade Popovič v LokalTV. Pán Popovič získal predbežné opatrenie proti známemu online seriálu, ktorý si z neho trošku svojským spôsobom robil srandu. Sudcovia neskrývali svoje znechutenie v odôvodnení. Nemám bohužiaľ teraz prístup na Piano aby som sem odkopíroval nejaké citáty, ale ak máte vy budem rád ak ich sem doplníte, prípadne ak máte dané predbežká.

   
 • Martin Husovec 7:48 am dňa September 9, 2012 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: auto-suggest, conflicts of laws, , , personality rights   

  Nemecko: žaloba voči Google za jeho našepkávanie vo vyhľadávaní 

  Frankfurte Allgemeine Zeitung informuje o žalobe Bettiny Wulff proti Google za jeho automatické našepkávanie vo vyhľadávači (auto-suggestion tool – Google Suggest). Bettina Wulff, manželka bývalého nemeckého prezidenta, sa totiž ocitla v pozornosti médií potom ako niektoré, zrejme neoverene, informovali, že môže mať minulosť prostitútky. To spôsobilo, že ľudia začali spojenie “Bettina Wulff prostituirte” (Bettina Wulff prostitútka) hromadne vyhľadávať. Vďaka automatickému algoritmu sa potom toto často hľadané spojenie objavilo v našepkávaní (viď nižšie).

  Bitta Wulff tak okrem rozoslania mimosúdnych výziev na zdržanie sa konania médiám, podala žalobu aj na spoločnosť Google.

  Žalobám za našepkávanie Google nedávno čelil aj vo Francúzsku. Tie sa však týkali linkovania a našepkávania s kľúčovými slovami « Torrent », « Megaupload » a « Rapidshare » (viac Kluwer Copyright Blog).

  Ak by sa prípad Bettiny Wulff odohral na Slovensku, tiež by bolo možné žalovať Google. Slovenský súd by mal právomoc podľa čl. 5 ods. 3 nariadenia Brusel I., podľa ktorého „Osobu s bydliskom na území členského štátu [Google má svoje hlavné európske sídlo v Dubline] možno žalovať v druhom členskom štáte: ..  vo veciach nárokov z mimozmluvnej zodpovednosti, na súdoch podľa miesta, kde došlo alebo by mohlo dôjsť ku skutočnosti, ktorá zakladá takýto nárok;“. Podľa nedávneho výkladu Súdneho dvora EÚ (eDate Advertising C-161/10 & C-509/09) by tak žalobca mohol žalovať o ochranu osobnosti (§ 11 a nasl. ObčZ) na slovenskom súde dokonca o celú spôsobenú ujmu, t.j. aj o ujmu mimo Slovenska, za predpokladu, že sa tu nachádza nachádza centrum jeho (rodinných, spoločenských) záujmov.

  Následne by súd musel určiť rozhodné právo, keďže ide o delikt s cudzím prvkom. Podľa čl. 1 ods. 2 písm. g sú však “mimozmluvné záväzky vyplývajúce z porušenia práva na súkromie a práva na ochranu osobnosti vrátane poškodenia dobrého mena” vyňaté z pôsobnosti nariadenia Rím II. Z tohto dôvodu bude musieť slovenský súd aplikovať zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Presnejšie ustanovenie § 15 ZMPSaP, ktoré ustanovuje, že “Nároky na náhradu škody, ak nejde o porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zmlúv a iných právnych úkonov, sa spravujú právom miesta, kde škoda vznikla, alebo miesta, kde došlo ku skutočnosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody.”. Výklad tohto ustanovenia by mal byť veľmi flexibilný a nemal by sa obmedzovať len na nárok na náhradu škody, ale aj na iné mimozmluvné (deliktné) nároky. Preto podľa môjho názoru aj uplatnenie čisto zdržovacieho nároku voči Google by spadalo pod pravidlo § 15 ZMPSaP. Rozhodným právom bude teda právo slovenské, t.j. § 11 a nasl. ObčZ.

  Následne by súd vyriešil situáciu podľa hmotného práva. Žalobca by mohol uplatniť odstraňovací a zdržovací nárok voči Google, na základe, ktorého by žiadal odstránenie tejto možnosti z našepkávanie vo vyhľadávaní a zdržanie sa jej používania do budúcna. Pokiaľ ide o nárok na náhradu nemajetkovej ak by bol uplatnený, nie je zrejmé či by ho súd priznal. Síce je algoritmus vlastným mechanizmom Google, jeho vstupné informácie sú poskytované správaním užívateľov pri vyhľadávaní. Súd by musel posúdiť či Google je v tomto prípade sám páchateľom osobnostno-právneho deliktu. Ak by aj ustálil, že Google nespáchal tento delikt, stále ho môže zaviazať na zdržanie a odstránenie v rámci tzv. umožňovateľskej zodpovednosti (viď tu).

  Tu sa však činnosť súdu nekončí. Slovenský súd by musel ešte podľa § 3 ods. 4 zákona o elektronickom obchode (čl. 3 smernice 2000/31/ES) porovnať tento hmotnoprávny výsledok podľa slovenského práva s výsledkom podľa práva, kde má Google sídlo (eDate Advertising C-161/10 & C-509/09). Aplikovanie tzv. princípu krajiny pôvodu totiž vyžaduje aby aj v rovine občianskoprávnej zodpovednosti nebol výsledok podľa slovenského práva prísnejší ako výsledok podľa práva sídla Google (t.j. írskeho práva). Znamená to, že ak by súd zistil, že napr. priznanie nemajetkovej ujmy voči Google je podľa slovenského práva prísnejšie ako podľa írskeho, musel by urobiť hmotnoprávnu korekciu tak aby výsledok nebol prísnejší ako podľa írskeho práva (napr. znížiť výšku náhrady).

  Taktiež podľa slovenského práva možno riešiť situácie autorskoprávne podobne ako vo Francúzsku. To už je však mimo tohto postu.

  Update

  K prípadu sa začala vyjadrovať aj nemecká právnická blogosféra. Zaujímavý je najmä komentár Thomasa Stadlera na Internet-Law a Prof. Dr. Henning Ernst Müllera  na Beck.de.

  PC jedneho uzivatela simuluje radovo stovky az
  desatisicky beznych ludi respektive pouziva techniky s rovnakym
  ucinkom, je vandalizmus

   
 • Martin Husovec 10:09 am dňa April 5, 2012 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , Jana Hanzlíková, , media, personality rights   

  OS v Trnave zamietol žalobu arcibiskupa Sokola na ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy 

  Denník SME píše o prvostupňovom rozhodnutí v spore arcibiskupa Sokola:

  Okresný súd v Trnave zamietol žalobu arcibiskupa na dôchodku Jána Sokola na ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy, ktorou sa domáhal od vydavateľstva W Press ospravedlnenia a zaplatenia 50-tisíc eur za sériu článkov v časopise .týždeň.

  Sudkyňa Jana Hanzlíková v zdôvodnení svojho verdiktu uviedla, že ak je možný dvojaký výklad určitého tvrdenia, ktoré sa týka verejného záujmu, malo by sa vykladať v prospech slobody prejavu. Zdôraznila, že stále prebieha transformácia slovenskej spoločnosti, čo si vyžaduje prísnejšiu ochranu slobody prejavu. Keď novinári konajú v dobrej viere, s náležitou starostlivosťou, vyvinuli dostatočnú snahu o overenie informácií a dali priestor na vyjadrenie dotknutej osobe, nemali by podľa nej byť zodpovednými ani vtedy, ak sa tvrdenie týkajúce sa verejného záujmu ukáže ako nepravdivé.

   
 • Martin Husovec 7:10 pm dňa March 2, 2012 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , , , personality rights   

  Pre Gorilu žalujú na OS Bratislava I. Facebook. Websupport aj Tumblr 

  Nové žaloby na Facebook, Websupport a Tumblr nesúvisia s knihou Toma Nicholsona, ale so zverejnením časti spisu Gorila.

  BRATISLAVA. Spolumajiteľ spoločnosti Penta Jaroslav Haščák a spolupracovník Zoltán Varga podali ďalších šesť žalôb na Okresný súd Bratislava 1 v súvislosti so spisom Gorila.

  V dvoch prípadoch žalujú dokonca sociálnu sieť Facebook. Haščák podal tri žaloby – a to na Facebook a na prevádzkovateľov webov Websupport, s.r.o, a na Tumblr,Inc. a spol.

  Zhodne tri rovnaké žaloby na tieto spoločnosti podal aj spolupracovník Penty Varga, v ktorého konšpiračnom byte na Vazovovej ulici mali byť aktéri kauzy Gorila odpočúvaní.

  Všetkých šesť žalôb bolo podaných od 20. januára do 2. februára, a to v súvislosti so zverejnením časti spisu Gorila na týchto weboch v decembri minulého roka, odpovedal na otázku TASR hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

  Viac

   
 • Martin Husovec 9:21 am dňa February 6, 2012 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , , personality rights, twitter   

  Účet @kardinalvlk na Twitteru sleduji, zvažoval jsem žalobu 

  Žalobou na ochranu osobnosti jsem si chtěl ověřit své podezření na osobu, která tento účet provozuje, sdělil serveru Lupa.cz kardinál Miloslav Vlk. Jenže na koho žalobu podat, když provozovatel Twitteru neprozradí totožnost autora? V poslední době ovšem falešné účty, i ty české, na žádost poškozených promptně maže.

  „Zvažoval jsem se svými právníky požádat o sdělení IP adres, ze kterých falešný uživatel přistupuje k počítači, za účelem podání žaloby na ochranu osobnosti, abych si ověřil své podezření na osobu, která tento falešný účet provozuje,“ napsal bývalý pražský arcibiskup, který letos na jaře oslaví osmdesáté narozeniny.

  Jediný, kdo by mohl IP adresu záškodníka prozradit, je provozovatel Twitteru. Firma však sídlí ve Spojených státech, nepodléhá českým zákonům a leží mimo dosah zdejších institucí světských i církevních. Podle Hany Pohořalé z kardinálova sekretariátu se Vlkovi spolupracovníci zhruba před rokem pokusili falešný účet Twitteru nahlásit. Nepřišla však žádná odpověď.

  Viac na Lupa.cz

   
 • Martin Husovec 1:41 pm dňa February 5, 2012 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , , personality rights   

  Súd vydal predbežné opatrenie voči knihe o Gorile 

  Predbežné opatrenie vydal súd na podnet spoločníka Penty Jaroslava Haščáka. Ide o precedens.

  BRATISLAVA. Vydanie knihy, ktorú o kauze Gorila pripravuje novinár Tom Nicholson, zastavil súd. Spoločnosť Petit Press, ktorá vydáva aj denník SME, dostala zároveň zákaz „šírenia knihy alebo inej publikácie“ na základe spisu Gorila.

  Predbežné opatrenie platí až do právoplatného rozhodnutia súdu o žalobe spoločníka finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka, čo môže trvať niekoľko rokov. Možno sa však ešte proti nemu odvolať.
  Prvý prípad

  Okresný súd Bratislava I vydal opatrenie, hoci kniha ešte nie je ani dopísaná. Podobný prípad sa zatiaľ nestal. Šéf vydavateľstva Alexej Fulmek hovorí, že rozhodnutie musí preštudovať a potom zareaguje.

  „Všeobecne môžem povedať, že Petit Press je pripravený obhajovať slobodu slova. Poskytneme právnu ochranu všetkým bývalým aj terajším zamestnancom.“

  Čítajte viac na SME

  uznesenie

  Uznesenie tu.

  Update.

   
c
napísať nový článok
j
ďalší článok/ďalší komentár
k
predchádzajúci článok/predchádzajúci komentár
r
odpoveď
e
upraviť
o
zobraziť/skryť komentáre
t
ísť na začiatok
l
ísť na prihlásenie
h
zobraziť/skryť nápovedu
shift + esc
zrušiť