Je možné žalovať o prevod Facebook fanpage? 

Eric Goldman na svojom Facebooku upozornil na zaujímavý prípad Emerald City v. Jordan Kahn, ktorý sa týka prevodu fanpage stránky na FB. V podstate ide o typickú situáciu porušenia práv z označení. Čo je ale zaujímavé je výkon deliktného nároku (vrátane predbežka), ktorým sa žalobca snaží nie len zrušiť, ale aj získať fanpage porušiteľa. V podstate teda ide doktrinálne o tú istú debatu, ktorú som sa snažil viesť v oblasti doménového práva vo svojich článkoch:

Narozdiel od domén, tu však nie je možné použiť analógiu vo vzťahu k narideniu o TLDeu. Preto by podľa môjho názoru mal by tento výkon nároku vylúčený, ibaže by bol prijatý (legislatívne) ako osobitný nárok.